Pozvánka na slavnostní otevření Testbedu pro Průmysl 4.0

RICAB

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na slavnostní otevření Testbedu pro Průmysl 4.0 v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6-Dejvice. Akce se koná ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 9:00 do 10:30 a je jen pro zvané hosty a média. Program naleznete níže. Na tento program navazuje konferenční část od 11:00 (program zde).

Jste zváni na obě části tohoto slavnostního dne.

testbed průmysl 4.0 čvut

Testbed pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT je unikátní výzkumná infrastruktura pro podporu českého průmyslu a zavádění Průmyslu 4.0 v českých firmách. Tvoří jádro páteřní sítě evropského Centra excelence RICAIP (www.ricaip.eu) financovaného z evropských a národních zdrojů programů Horizont 2020 a OP VVV v celkové výši téměř 48,5 mil. eur na období let 2019-2026. Centrum RICAIP propojuje funkčně i institucionálně Testbed v Praze s Testbedy v Brně na CEITEC VUT a v německém Saarbrückenu, který společně spravují dva přední německé výzkumné instituty DFKI a ZeMA. Společně s těmito partnery tak vytváříme základ robustní výzkumné evropské infrastruktury pro průmyslovou umělou inteligenci a robotiku, jedinou svého druhu v Evropě.

28. dubnem 2022 bude právě díky RICAIP završena zásadní fáze dobudování této experimentální laboratoře. Na ČVUT tak vzniká zcela unikátní prostředí pro testování, simulaci a vývoj různých scénářů pro moderní továrny 21. století, které již dnes přináší desítkám českých podniků sdružených mj. do Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP4.0) zcela konkrétní poznatky a inovativní řešení.

Dopolední program akce 28. dubna má tyto momenty – na slavnostní otevření Testbedu za přítomnosti čestných hostů, reprezentantů vlády a ministerstev (účast přislíbila paní ministryně Langšádlová), zástupců univerzit a českého průmyslu od 9:00 bude bezprostředně navazovat slavnostní podpis memoranda o spolupráci mezi centrem RICAIP a německým institutem Fraunhofer IWU a také mezi RICAIP a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO). Je nám ctí, že tyto dvě instituce se připojují do sítě našich spolupracujících partnerů.

Budeme velmi potěšeni, pokud přijmete pozvání a zúčastníte se obou částí programu. V případě dotazů se neváhejte obrátit na Evu Doležalovou, tel.: 724 281 107. Tímto také zdvořile žádáme o zprávu k Vaší účasti na e-mail: eva.dolezalova@cvut.cz. Program od 11:00 dostupný zde.

Program 9:00 – 10:30 (jednacím jazykem bude angličtina, pro zástupce médií budou připravené materiály v češtině):

8:30 – 9:00 Příchod hostů

Místo konání: Testbed Control Room (budova B)

9:00 – 9:15 Přivítání:

Představení Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT a centra RICAIP v kontextu strategické výzkumné infrastruktury pro vyspělý průmysl

Prof. Vladimír Mařík,  vědecký ředitel, CIIRC ČVUT

9:15 – 9:20 Přivítání od Prof. Wolfganga Wahlstera, CEA, DFKI
9:20 – 10:00 Slavnostní otevření nově dobudovaného Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT

Stříhání pásky zástupci Vlády ČR, následuje komentovaná prohlídka obou pater testbedu

10:00 – 10:15 Živé spojení s testbedy v Brně a Saarbrückenu
10:15 – 10:20 Slavnostní podpis memoranda o pozorumění

RICAIP a Fraunhofer IWU

Prof. Steffen Ihlenfeldt a Dr. Tilman Becker

10:20 – 10:25 Slavnostní podpis memoranda o pozorumění

RICAIP a VŠB-TUO

Prof. Václav Snášel a Dr. Tilman Becker

10:25 – 10:30 Zdravice: Zástupce vlády
10:30 Pozvání na další program: Prof. Vladimír Mařík, CIIRC ČVUT
Při této příležitosti pořádají RICAIP, CIIRC ČVUT a NCP4.0 sérii následujících akcí v rámci tzv. RICAIP Days 2022 (https://ricaip.eu/ricaip-days-2022/). Prosíme, dejte nám vědět v případě Vašeho zájmu o účast nebo se přímo registrujte přes formulář na webu:

  • 28. dubna 2022 od 11:00RICAIP Conference – odborný program pro zástupce akademické i průmyslové sféry včetně série komentovaných prohlídek v Testbedu pro Průmysl 4.0. Jednací jazyk: angličtina – https://ricaip.eu/event/ricaip-conference/
  • 29. dubna 2022 od 9:00Robotix Academy – specializovaný robotický
  • 29. dubna 2022 od 8:30: Den otevřených dveří NCP4.0 v Testbedu pro Průmysl 4.0 – tradiční akce pro a s partnery NCP4.0. Jednací jazyk: čeština – https://ricaip.eu/event/open-days-2022/

Zdroj zprávy: ČVUT Praha