Praha zřizuje pro podnikatele bezplatnou poradnu

Hospodářská komora

Podnikatelům, živnostníkům a firmám podnikajícím v hlavním městě, na které dopadly důsledky vládních opatření v souvislosti s COVID-19, je zpřístupněna nová podnikatelská poradna. Na elektronické platformě, jejímž cílem je shromažďovat podněty podnikatelů a poskytovat jim kvalifikované rady, spolupracují hlavní město Praha a Hospodářská komora České republiky.

„Po programu COVID Praha, který živnostníkům a malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy zpřístupňuje provozní financování, je tato poradna dalším naším hmatatelným krokem v pomoci podnikatelům,“ uvedl náměstek primátora Pavel Vyhnánek.

Pražská radnice v pomoci podnikatelům využije zkušenosti i know-how Hospodářské komory. Ta bude dotazy a podněty pražských podnikatelů koncentrovat na jedno místo a průběžně je vyhodnocovat. Na základě této zpětné vazby bude mapovat jejich aktuální situaci. „Od toho si slibujeme konkrétní doporučení, jakým způsobem a v jakém segmentu pomoci k restartu podnikání v Praze,“ dodal Vyhnánek.

Náměstek primátora Petr Hlubuček dodává: „Velmi oceňuji, že původní myšlenka zřízení informační linky pro podnikatele, kterou jsem inicioval, se ve spolupráci s Hospodářskou komoru rozšířila do komplexní poradenské aktivity pro podnikatele.“

Podnikatelé poradnu naleznou na adrese pravniporadna.praha.eu.

Hospodářská komora elektronickou platformu zajistila technicky a na zodpovídání dotazů pražských podnikatelů vyčlenila své specialisty. Dotazy právního charakteru bude zodpovídat ve spolupráci i s externími právními kancelářemi.

Obdobnou poradnu pro své členy provozovala v době vládou vyhlášeného nouzového stavu. Za dva měsíce zodpověděla ve spolupráci s deseti právními kancelářemi 2.750 dotazů elektronicky. Na 250 tisíc podnikatelů nalezlo návodné pokyny na webu Hospodářské komory. Podnikatelé se nejčastěji zajímali o možnosti vydání osvědčení o zásahu vyšší moci, programy Pětadvacítka, Antivirus a také o nárok na náhradu škod způsobených vládními kroky.

Podobná pomoc podnikatelům probíhá ve všech krajích, kde krajské a okresní hospodářské komory ve spolupráci s radnicemi radí místním podnikatelům, jak mají kvůli krizi postupovat.

„Praha je specifická tím, že v ní působí pětina všech podnikatelů v zemi. Soukromý sektor v hlavním městě vloni zaměstnával 585 tisíc zaměstnanců. Problémy podnikatelů v Praze, obzvlášť v oblasti cestovního ruchu, budou mít negativní dopady na výrobu a služby v regionech, trh práce i tuzemské hospodářství. Pražský magistrát ale dopady vládních kroků v prevenci proti koronaviru může zmírnit, bude-li naslouchat potřebám podnikatelů, aby mohli svou živnost znovu nastartovat. Jen samospráva jim může vytvořit pro to vhodné podmínky,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Poradit si od pracovníků speciálně vyškolených na problematiku podnikání v době COVID-19 a po ní budou moct podnikatelé také osobně. Hospodářská komora pro tento účel po dohodě s hl. m. Prahou vyčlenila čtyři svá kontaktní místa – v pražském Florentinu, ve Vodičkově ulici, na náměstí Franze Kafky a ve Štefánikově ulici. Na poradenství tohoto typu zřídila úřední hodiny. Seznam pracovišť ZDE

Hospodářská komora bude v rámci projektu „Praha a Hospodářská komora, společně na podporu pražského podnikání“ živnostníkům a firmám, kteří o to projeví zájem, zasílán také informační newsletter, v plánu jsou i ankety mezi podnikateli mapující jejich situaci.

V 1. letošním kvartálu z celkového počtu 2 554 489 podnikatelů jich pětina – přesně 553 242 – působila v Praze. Z toho fyzických osob bylo 348 081 a právnických osob 205 161. V hlavním městě bylo vydáno 766 751 živnostenských oprávnění, přičemž podnikatelé nejvíce působí v oblasti výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (celkem 516 404), hostinské činnosti (35 818) a silniční dopravy (26 932).

Největší podíl na tvorbě HDP České republiky má dlouhodobě hlavní město. Podle posledních dostupných dat ČSÚ to v roce 2018 bylo 25,8 %. Druhý Středočeský kraj tvořil 11,6 % HDP. V hlavním městě se zároveň soustřeďují odvětví vytvářející vysokou přidanou hodnotu.

V Praze se také koncentruje odvětví služeb, které tvoří přes 84 % hrubé přidané hodnoty vytvořené v Praze, republikový průměr je přitom 62 %. Nadprůměrné je v Praze zejména zastoupení informačních a komunikačních činností, dále profesních, vědeckých, technických a administrativních činností a také peněžnictví a pojišťovnictví, tedy služeb s vysokou přidanou hodnotou.