Pražská strojírna – ohlédnutí za rokem 2022

pražské strojírny

Zakázky na zaoceánských trzích u protinožců v Austrálii či v Jižní Koreji, nespočet kolejových konstrukcí pro velká česká města, vlastní fotovoltaická elektrárna nebo třeba také vznik nového výtvarného díla zdobícího plot kolem areálu Pražské strojírny realizovaný v rámci Dětského dne ve Vinoři – to vše jsou pro Pražskou strojírnu rezonující události a momenty roku 2022. Co vše se ve strojírně za loňský rok odehrálo?

Rok 2022 byl v Pražské strojírně ve znamení investic, přizpůsobování se aktuálním požadavkům doby a rozvíjení obchodních vztahů jak na půdě České republiky, tak v zahraničí. Investovalo se do dalšího strojního vybavení za účelem podpory produktivity práce, jako například do dalšího frézovacího a vrtacího centra, který využívá CNC programy či dalších.

PRAŽSKÁ STROJÍRNA A.S.

 

„Máme za sebou další turbulentní rok. Doba a okolnosti nás opět přinutily evaluovat strategický plán a přizpůsobit se. Loňský rok jsme si opět dokázali, že jsme schopni promptně reagovat na aktuální dění a posouvat se. Fabrika je stále ve skvělé kondici a míříme kupředu,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Výrobní haly loni odbavovaly jednu zakázku za druhou a výrobní kapacita byla zcela naplněna. Z významnějších zakázek se pracovalo na kolejových konstrukcích pro plzeňskou Vozovnu Slovany, jejíž přejímky byly vzhledem ke svému objemu rozděleny mezi roky 2021 a 2022, výměně křižovatky na pražském Andělu, která dosloužila po téměř 11 letech, nebo třeba na výrobcích pro australské město Melbourne.

Dominantním trhem byla pro strojírnu kontinentální Evropa v celé své šíři, dalšími oblastmi zájmu byla ale také třeba Afrika a Jižní Korea. Současná geopolitická situace fabriku připravila o rozjednané zakázky v Ruské federaci a v Bělorusku.

V roce 2022 podepsala v Pražská strojírna smlouvu o výstavbě vlastní fotovoltaické elektrárny. Vybudování střešní FVE s celkovým instalovaným výkonem 996 kWp, což je téměř 1 MWh, bylo naplánováno na první pololetí letošního roku, v druhém by elektrárna měla být již funkční. Pražská strojírna by si tak měla elektrárnou vyrobit dostatek elektrické energie, aby pokryla veškerou svou spotřebu.

pražská strojírna

„Krásnou vzpomínkou na loňský rok nám budou i výtvarná díla zdobící plot kolem Pražské strojírny,“ doplňuje Masarovič. V rámci oslav dětského dne dala strojírna svou skoro 80metrovou zeď lemující celý areál k dispozici jako takzvanou „legal wall“, tedy legální zeď. Přes 300 dětí z Vinoře a okolí ji ozdobily svými výtvarnými díly s dopravní i jinou tématikou.

Zdroj zprávy: Pražská strojírna a.s.
pražská strojírna