Pražská strojírna získala povolení k připojení své FVE do sítě, přebytek solární energie bude moci přeprodávat

solar pix

Pražská strojírna nyní překonala poslední administrativní překážku a získala potřebné povolení k připojení své fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě. Ve fotovoltaické elektrárně si továrna bude vyrábět vlastní elektrickou energii, kterou by měla být schopna pokrýt celkovou roční spotřebu a ještě také 35 % prodat do běžné distribuční sítě. Bez povolení o připojení do sítě by přebytečná energie nemohla být využita.

Strojírna získala povolení od společnosti PRE, distributora elektrické energie. Společnost PRE musela posoudit, zdali je v distribuční síti dostatečná kapacita, aby mohla proud vyrobený fotovoltaikou od Pražské strojírny odebírat. Blokovaný příkon pro továrnu tak musel být zvýšen z rezervovaného 800 kWh na 1000 kWh.

solar pix

 

„Fotovoltaická elektrárna je navržena pro pokrytí veškeré spotřeby v Pražské strojírně ve výrobních halách i administrativních budovách. To zahrnuje i 24hodinnové provozy několika soustruhů, čističek vzduchu a dalších strojů pracujících ve výrobě takřka nonstop,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Celkem 2200 kusů solárních panelů s výkonem 450Wp bude instalováno na střechách všech výrobních hal a skladů. Umístění solárních panelů muselo být potvrzeno statikem, který schválil, že střechy váhu unesou. Výkon celého solárního systému se bude blížit 996 kWp, což je téměř 1 MWh. Strojírna bude i nadále odebírat proud ze sítě, zejména ve špičkách a během zimy.

pražská strojírna pstroj

Dle propočtů se maximální celková měsíční spotřeba strojírny pohybuje kolem 133 200 kWh. Pro srovnání, průměrná spotřeba energie v rodinném domě, kde se elektřinou pouze svítí a napájí spotřebiče, se pohybuje kolem 3000 kWh ročně. Nevyužitou energie bude strojírna prodávat do distribuční sítě, k čemuž nyní získala povolení.

„Pražská strojírna, dceřiná společnost Dopravního podniku hlavního města Prahy, jde příkladem všem pražským firmám. Právě energetická soběstačnost klíčových průmyslových a jiných podniků v Praze dokáže zajistit kontinuitu v poskytování všech potřebných služeb Pražanům. Mezi ně zajištění tramvajové dopravy neomylně patří, říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Projekt fotovoltaické elektrárny využívající zelenou energii se ve strojírně připravuje již bezmála rok. Před rozhodnutím vybrat právě fotovoltaiku proběhlo testování i jiných zdrojů zelené energie, fotovoltaické solární panely ovšem vyšly jako nejvhodnější a nejvýhodnější volba.

ADK

Reklama

„Návratnost celého projektu se předpokládá do osmi let. Snažíme se nacházet nová a nová řešení, které by nám ušetřila neustále rostoucí náklady,“ doplňuje Masarovič.

Nyní nic nebrání tomu, aby fotovoltaická elektrárna Pražské strojírny začala v příštím roce dodávat proud do sítě.

Zdroj zprávy: Pražská strojírna a.s.
pražská strojírna