Přechod k výrobě zelené oceli pokračuje v LIBERTY Ostrava rychlým tempem

Liberty energomost

Jelikož se očekává, že nové hybridní elektrické obloukové pece budou v LIBERTY Ostrava postaveny do konce roku 2025, což je součástí cíle společnosti stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální, přípravné práce pro výstavbu haly nových pecí postupují rychlým tempem. V současné době se staví nový energomost, který bude rozvádět plyny a elektrické kabely potřebné pro provoz nové ocelárny a dalších závodů ve stávající ocelárně. V plném proudu je i plánovaná změna systému železničních tratí závodu.

Liberty energomost

V listopadu začaly práce na výrobě hlavního energomostu nové haly. Jedná se o ocelovou konstrukci, jejímž potrubím vede kyslík, dusík, stlačený vzduch a další důležité látky pro výrobu a také elektrické a datové kabely. Po odstranění starého energomostu byly pro přepravu ocelové konstrukce potřebné na stavbu nového energomostu použity desítky tahačů pro nadrozměrný náklad. Stavba energomostu, kterou realizuje firma IMOS Brno, by měla být podle plánu dokončena do konce května a poté bude následovat instalace potrubí a kabelů, již provede ostravská společnost HOMOLA.

Liberty energomost

 

Roland Hinterreiter, ředitel projektu hybridních pecí v LIBERTY Ostrava, popsal aktuální stav projektu: „Staví se jednotlivé pilíře a byla již zahájena montáž nosné ocelové konstrukce energomostu, na kterou bude uloženo potrubí. Velká část trubek různých parametrů, které na délku dohromady měří kolem čtyř a půl kilometru, se vyrábí v rourovně LIBERTY Ostrava.”

Liberty energomost

Další etapou projektu bude postupné svařování trubek a jejich instalace na ocelovou konstrukci. Po jejím dokončení bude během plánovaných odstávek probíhat napojování na stávající technologické rozvody plynu. Přes energomost povede celkem dvanáct potrubí pro různá média, jako je řezací a technologický kyslík, dusík, acetylén, zemní plyn, pára, topná a užitková voda, stlačený vzduch a také kabely pro vysoké a nízké napětí.

Liberty energomost

 

„Celý tento proces bude velmi komplikovaný. Pokud jde například o kyslík, zastaví se jeho průtok. Poté bude potrubím protlačován inertní dusík, aby se odstranil veškerý zbytkový kyslík, čímž se zabrání možné explozi během řezání. Poté se trubka odřízne a začne svařování. Svary se následně zkontrolují rentgenem, provede se tlaková zkouška a pokud dopadne úspěšně, začne se potrubí znovu plnit. Zhotovitelé budou mít na dokončení těchto činností zhruba 48 hodin a tyto práce budou se opakovat u každého potrubí,” vysvětluje projektový manažer Jakub Till.

Souběžně s přeložkou energomostu další místní společnost 1435mm pokračuje v instalaci železniční trati, která musela být kvůli výstavbě nového energomostu demontována.

Liberty energomost

 

Roland Hinterreiter dodal: „Kromě energomostu a železniční trati zde probíhá mnoho dalších stavebních projektů. Již jsme zahájili demolici komplexu budov Pemic a poté, co zde bude vytvořena nová zpevněná skladovací plocha, budou sem přemístěny kontislitky pro rourovnu. Dále budeme na tomto místě stavět filtrační jednotky, komín a ventilátorovou stanici pro odprašování a také budovu vodního hospodářství.”

V současné době na stavbě pracuje několik desítek lidí a jejich počet se bude dále zvyšovat tím, jak se projekt bude postupně rozvíjet. Zástupci společnosti Danieli, která je dodavatelem nových pecí, jež budou srdcem nové ocelárny, jsou nedílnou součástí týmu, a proto stavbu pravidelně navštěvují.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava