Předsedou Asociace výzkumných univerzit ČR bude rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček

doc. Vojtěch Petráček

Pětice předních českých a moravských univerzit se v roce 2019 spojila, aby pod značkou jediné elitní asociace dokázala lépe prosazovat své zájmy a prorazit mezi nejlepší v Evropě. Asociaci výzkumných univerzit (AVU) založily Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, které se umístily na prvních pěti místech mezi českými vysokými školami v aktuálním mezinárodním žebříčku QS World University Rankings. Od 1. července 2021 vystřídá doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze, rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimu na pozici předsedy AVU.

„Rád bych přispěl k tomu, že Asociace výzkumných univerzit bude rovněž platformou aktivně vedoucí nezávislou diskusi společensky důležitých témat, nabízející jejich řešení, vytvořená na bázi znalostí odborníků z akademické sféry, a navrhovat možnosti implementace těchto řešení ve společnosti,“ říká rektor Petráček.

Společnou aktivitou Asociace je příprava a implementace organizačních, rozpočtových i legislativních opatření a systémových změn v souladu s nejlepšími evropskými trendy. Misí Asociace je cesta k excelenci českého vysokého školství a posílení české národní vzdělanosti, národní kultury i udržitelné ekonomiky přinášející harmonii lidské civilizace s přírodním prostředím.

Jedním z hlavních cílů AVU je prosadit v české legislativě změnu financování vysokých škol tak, aby byla přímo navázaná na výsledky ve vědě. Konkrétně aby bylo financování více odvislé od mezinárodně uznávaných indikátorů kvality vědy. Mezi tyto indikátory patří například reputace školy v akademickém prostředí, reputace mezi významnými zaměstnavateli, poměr počtu studentů a učitelů, mezinárodní zapojení fakult i studentů či citační skóre jednotlivých fakult.

AVU proto vyjádřila na začátku června letošního roku zásadní nesouhlas s rozhodnutím vlády o snížení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum, kterou předložilo Ministerstvo financí ČR. Ve vládou odsouhlaseném rozhodnutí je místo Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace avizovaného prorůstového vývoje navrženo nominální snížení rozpočtu z původní částky 39,3 mld. Kč na 36,1 mld. Kč, tj. jedná se pokles o zhruba čtyři procenta, aniž by byla zohledněna reálná inflace dále prohlubující tento propad.

Mezi další konkrétní cíle Asociace výzkumných univerzit patří:

  • pěstovat excelentní tvůrčí a vzdělávací činnost ve spolupráci se zahraničními partnery,
  • prosazovat systém financování veřejných vysokých škol na základě hodnocení kvality vědecké a pedagogické činnosti, který spočívá v jasném provázání finančních prostředků na mezinárodně uznávané indikátory kvality vědy a vzdělávání,
  • ještě více se zapojit do řešení prestižních mezinárodních vědeckých projektů, například ERC grantů,
  • sdílet výzkumné infrastruktury a špičkové přístrojové vybavení navzájem a také ve spolupráci se zahraničními partnery, či
  • podporovat přenos výsledů výzkumu do praxe a sdílet zkušenosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a v aktivitách vedoucích ke vzniku start-up a spin-off společností.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha
čvut