Představujeme řečníky konference Biomorfní průmysl

Vystoupení bude součástí konferenčního bloku s názvem “Budoucnost průmyslu a vize české ekonomiky v roce 2030 a dnes”. Konference Biomorfní průmysl se uskuteční v pavilonu E (sál E2) ve čtvrtek 6. října 2022. Jedná se o součást projektu Digitální továrna 2.0.

 

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA – generální ředitel skupiny Siemens Česká republika
Eduard PalíšekEduard Palíšek zastává pozici generálního ředitele skupiny Siemens v České republice od roku 2010. V únoru 2016 byl zvolen do Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády České republiky. Je také členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, místopředsedou Kontrolní rady Technologické agentury ČR a členem správních a vědeckých rad řady předních českých univerzit. Je spoluautorem českého vládního strategického dokumentu „Iniciativa Průmysl 4.0“ a stojí také za vznikem Národního centra Průmyslu 4.0.

Eduard Palíšek je absolventem Vysokého učení technického v Brně, obor ekonomika a management průmyslových firem, titul MBA získal na Nottingham Trent University a titul Ph.D. na Vysokém učení technickém v Brně.

 

Ing. Jiří Holoubek – prezident Elektrotechnické asociace České republiky
Jiří Holoubek provede diváky prvním konferenčním blokem s názvem “Budoucnost průmyslu a vize české ekonomiky v roce 2030 a dnes”. Konference Biomorfní průmysl se uskuteční v pavilonu E (sál E2) ve čtvrtek 6. října 2022. Jedná se o součást projektu Digitální továrna 2.0.

Po absolvování Elektrotechnické fakulty VUT v Brně v roce 1979 pracoval jako projektant, později jako samostatný vývojový pracovník v Elektromontážních závodech Praha. V letech 1985 až 1992 byl odborným asistentem na katedře elektroenergetiky Elektrotechnické fakulty VUT v Brně. V roce 1990 spoluzaložil firmu ELCOM, a. s, kde do roku 2018 působil jako předseda představenstva, nyní spolupracuje s managementem ELCOM, a. s. jako konzultant.

Od roku 2012 je prezidentem Elektrotechnické asociace České republiky. V roce 2014 se stal členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kde je zodpovědný za aktivity SP ČR v konceptu Průmysl 4.0, na jehož národní strategii se v roce 2015 podílel. Je členem Inženýrské akademie ČR a od roku 2020 členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR. Je také členem představenstva Národního centra pro Průmysl 4.0.

V rámci vědeckovýzkumných a inovačních aktivit spolupracuje s elektrotechnickými fakultami některých českých a slovenských vysokých škol, se středními školami spolupracuje na popularizaci konceptu Průmysl 4.0 a digitální transformace firem.

Koupit vstupenku na konferenci

Zdroj zprávy: Veletrhy Brno, a.s.

BVV a.s.