Příjem přihlášek do Národních cen pro rok 2023 prodloužen do 17. května 2023

národní ceny kvality 2021

Dovolujeme si upozornit na prodloužení termínu pro příjem přihlášek do 23. ročníku Národní ceny kvality České republiky, programy EXCELENCE a START a Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

národní ceny kvality 2022

Přihlášky je možné zasílat do 17. května 2023 na e-mail: sekretariatRKCR@mpo.cz

Bližší informace o vyhlášených Národních cenách České republiky pro rok 2023 naleznete pod příslušnými odkazy:

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo