Příležitosti pro české firmy v 11 státech. MPO pořádalo konferenci o energetice se zeměmi Východního partnerství a Střední Asie

Havlíček MPO

Nejnovější investiční a obchodní příležitosti států Východního partnerství a Střední Asie, které jsou otevřeny českým firmám. To bylo téma konference Business Opportunities in Energy and Connectivity: Eastern Partnership and Central Asia, kterou uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu s Ministerstvem dopravy a Svazem průmyslu a dopravy ČR a nechyběli na ní ani zástupci Evropské komise.

Havlíček export do Asie

„Státy regionu, který se rozkládá mezi EU a Východní Asií, jsou důležitými obchodními partnery ČR i celé EU. Do těchto zemí plyne 8 % českého exportu mimo EU,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal: „Obrat s těmito zeměmi byl v roce 2020 poznamenán pandemií Covid–19, kdy se snížil meziročně o 19 %. Proto jsme rád, že se tato konference konala, věřím, že napomůže obnově vzájemného obchodu a přílivu investic do regionu.“

Platformu zemí Východního partnerství tvoří Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Střední Asii pak Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán.
MPO se regionu dlouhodobě věnuje. Téměř s každou z těchto zemí pořádá Mezivládní a Smíšené komise, které napomáhají rozvoji vzájemného obchodu. Resort rovněž pravidelně organizuje malé sektorově orientované projekty na podporu českého exportu do regionu.

„Aktivity zaměřené na region budu pokračovat také v druhé polovině roku 2021, a pak také v roce 2022. Za českého předsednictví EU MPO zorganizuje Business fórum zaměřené na nové výzvy ve Východním partnerství v sektorech Green Deal, digitální transformace, meziregionální spolupráce, doprava a Smart Cities technologie,“ uvedl ředitel odboru zahraničně ekonomických politik Martin Pospíšil.

„Státy regionu jsou velmi důležitými v diverzifikačních strategiích ČR i EU. České firmy mohou nabídnout cenné know-how při transformaci obchodního prostředí,“ řekl na konferenci viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký.

EU region označuje za strategické partnery a zástupci EK mimo jiné představili finanční programy, které je možné využít k financování transformačních projektů. Ty by měly státy regionu více otevřít obchodu s EU. Pro Střední Asii je v nejnovější strategii pro roky 2021-2027 alokována více než 1 miliarda EUR. Nová vize pro Východní partnerství se zaměřením na zvýšení odolnosti států v různých sektorech byla schválena v roce 2020, existují platformy pro financování energetických projektů, dopravní reformy a finanční odolnost.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo