Přínos společnosti TÜV SÜD ve věcech právních a normativních požadavků a testování certifikace robotů

robot pixa

Chytré roboty, jako jsou například robotický vysavač nebo mop, stále více pronikají do našeho každodenního života a v budoucnu převezmou úkoly také ve veřejném prostoru. Spolkové ministerstvo školství a výzkumu (BMBF) nyní schválilo podporu projektu Centra transferu „Roboti v každodenním životě“ částkou 2,25 milionu eur. Firma TÜV SÜD Product Service GmbH zpracuje do května 2025 dílčí projekt „Bezpečnost a zabezpečení servisních robotů v každodenním životě“.

TÜV SÜD

S rostoucí digitalizací společnosti a ekonomiky se využívání robotiky rozšiřuje i do neprůmyslových aplikací. V budoucnu bude stále více servisních a asistenčních robotů pomáhat lidem jak v jejich domovech, zejména s péčí, tak ve veřejném prostoru nebo při obtížných a nebezpečných pracích.

V dílčím projektu „Bezpečnost a zabezpečení servisních robotů v každodenním životě“ mají být společně s partnery projektu definovány právní a normativní požadavky na servisní roboty a tyto přizpůsobeny příslušným specifickým aplikacím. Důraz je kladen jak na znalost směrnic, norem a posuzování rizik, tak na vzdělávací workshopy na téma mechanické, elektrické, funkční a datové bezpečnosti.

robot pixa

V dílčím projektu mají být také definovány požadavky na technické nástroje, aby bylo možné je účastníkům doporučit pro různé designové a konstrukční úkoly. Pro tyto účely je nezbytná kontrola vhodnosti, jež poskytne důkaz spolehlivosti, zpětné sledovatelnosti a správnosti výsledků. Cílem je na základě zkušeností účastníků vybudovat nástrojovou oblast, která by optimálně pomohla řešit designové a konstrukční úkoly.

V tomto procesu jsou zohledňovány zejména požadavky nového nařízení EU o strojních zařízeních (viz návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strojních výrobcích ze dne 21. 4. 2021), které nahradí směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES. Důležité jsou v tomto směru klasifikace a hodnocení softwaru i z hlediska umělé inteligence, aby bylo možné včas zohlednit budoucí právní rámec EU pro umělou inteligenci a jeho vliv na výrobky.

Dosažené znalosti jsou partnery projektu zpracovány v rámci platformy relevantních norem, předpisů a zákonů a jsou zpřístupněny všem zainteresovaným účastníkům. Klíčovou výzvou je interakce mezi lidmi a roboty v každodenním životě. V této souvislosti BMBF rozhodlo o podpoře tří kompetenčních center s různými specifickými aplikačními oblastmi asistenčních robotů.

Centrum transferu „Roboti v každodenním životě“ má být spojovacím článkem mezi centry a podporovat efektivní, vědeckou, ale i technickou výměnu. Práce Centra transferu je vedena Výzkumným centrem pro informační technologie (FZI) za účasti Svobodné univerzity v Berlíně, Technického kontrolního sdružení TÜV SÜD a Univerzity v Bonnu. Nadřazeným cílem Centra transferu je podpora partnerů center a dalších zařízení při transferu nových robotických technologií a řešení do každodenního života.

Zdroj zprávy: TÜV SÜD Czech
tuv