Příručka SKF pomáhá vytvořit plán vzdálené průmyslové údržby

údržba SKF

Společnost SKF vydala příručku, která má organizacím pomoci při zavádění dálkové průmyslové údržby. Příručka seznamuje organizace se způsoby, jak zavést dálkovou průmyslovou údržbu, a obsahuje klíčové informace o hodnocení rizik a o tom, jak odhadnout finanční přínosy.

Kvůli globální pandemii nyní mnoho vedoucích pracovníků považuje vzdálenou průmyslovou údržbu za strategicky důležitou – spíše než za pouhý prvek operativního plánování. Příručka čerpá z odborných znalostí SKF v oblasti poskytování “rotace jako služby” a obsahuje srovnávací údaje z výzkumu provedeného ve více než 1 400 organizacích po celém světě.

skf handbook

Kromě příručky pro různá odvětví existují i specifické verze pro odvětví celulózy a papíru, oceli a chemického průmyslu.

Každá příručka vysvětluje prvky dálkové průmyslové údržby, určuje způsoby, jak ji lze zavést, hodnotí rizika a odhaduje finanční přínosy. Těmto tématům jsou věnovány samostatné kapitoly.

První kapitola vysvětluje prvky dálkové průmyslové údržby a zkoumá její strategický význam. Jedním z aspektů je, jak lze využít strojové učení k analýze obrovského množství dat, která nyní generují senzory strojů. Tyto senzory pomáhají odhalit degradaci stroje ve velmi raném stádiu. Mezi další prvky dálkové průmyslové údržby patří automatizované nebo strojově asistované procesy plánování, správy náhradních dílů, oprav a inspekcí.

Kapitola 2 dále identifikuje některé společné strategické cíle, které by měly být považovány za výchozí bod pro stanovení priorit dálkové průmyslové údržby. Jedním z těchto prvků bude rozsáhlý datový audit, protože datová infrastruktura průmyslového podniku je pro úspěch dálkové průmyslové údržby rozhodující.

Kapitola 3 se zabývá identifikací a hodnocením rizik. Zdůrazňuje, že i když může být dálková průmyslová údržba “strategicky přesvědčivá”, není to “záminka k obcházení hodnocení rizik”.

V závěru příručka pomáhá odhadnout finanční přínosy. Pokračování v zavádění jedné nebo více složek dálkové průmyslové údržby musí vycházet z konkrétních obchodních úvah. Kapitola 4 poskytuje návod k odhadu přínosu zkrácení neplánovaných odstávek.

Další informace o přístupu ke kompletní příručce jsou k dispozici zde.

Zdroj zprávy: SKF
SKF