Pro firmy je klíčové, aby byl kurzarbeit co nejdříve funkční

Svaz průmyslu

Svaz průmyslu o podobě kurzarbeitu dlouhodobě a intenzivně jedná. V rámci pracovní skupiny ministerstva práce a sociálních partnerů jsme se v zásadě shodli nad rámcovými parametry tak, jak jsou předmětem aktuálního legislativního návrhu. To se týká zejména koncepce kurzarbeitu a jeho inspirace německým modelem, délky trvání apod. V tuto chvíli je pro firmy klíčové, aby byl kurzarbeit co nejdříve funkční, nebyl příliš administrativně náročný a zajistil firmám rychlou pomoc. Jak jsme se již dříve vyjádřili, plně podporujeme, aby byl ukotven v zákoně. Očekáváme, že se diskuse nad aktuálním legislativním návrhem povedou nejen s ministerstvem práce, ale i s ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími partnery.

job

Požadovali jsme a jsme rádi, že je kurzarbeit nastavený tak, aby motivoval zaměstnance se vzdělávat a odborně rozvíjet v době, kdy nepracuje. Firmy jsou připravené s úřady práce spolupracovat při výběru vhodných kurzů pro zaměstnance.

Nelíbí se nám, že o aktivaci kurzarbeitu musí vždy rozhodnout vláda. Požadovali jsme, aby ho mohly firmy začít využívat automaticky vždy, když v ekonomice nastanou zákonem dané podmínky pro jeho spuštění. O tomto ještě bude nutné vést debatu. Do budoucna bychom uvítali, kdyby mohly kurzarbeit pro řešení svých mimořádných situací využívat i jednotlivé podniky.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Gbelec Ondřej