Prof. Matas z FEL ČVUT členem Učené společnosti ČR jako první odborník na umělou inteligenci

AI

Učená společnost České republiky na svém 28. valném shromáždění 17. května 2022 zvolila řádným členem profesora Jiřího Matase z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. „Učená společnost ČR si je plně vědoma zásadní důležitosti rychle se rozvíjející oblasti umělé inteligence a strojového učení pro společnost, a tak si váží toho, že se Jiří Matas stal jejím členem,” uvedl k jeho zvolení dr. Ivo Starý z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, který současně působí jako vědecký tajemník Učené společnosti České republiky.

Foto: ČVUT: Profesor Jiří Matas

„Jiří Matas prokázal svoji mimořádnou excelenci v oblasti výzkumu umělé inteligence, a to v mezinárodním měřítku. Je vynikajícím expertem v oboru technických věd a nepřehlédnutelnou vědeckou osobností. Předmětem jeho zájmu je základní a aplikovaný výzkum zaměřený na počítačové vidění a strojové učení s akcentem na rozpoznávání a načítání objektů, učení reprezentace, sledování, rozpoznávání textu a minimální problémy v počítačovém vidění. Jiří Matas publikoval více než 250 původních prací v recenzovaných časopisech a na konferencích a ohlas jeho díla je na mezinárodním poli mimořádný: je jedním z nejcitovanějších českých vědců,” shrnul důvody pro přijetí prof. Jiřího Matase dr. Ivo Starý. Připomněl také, že Jiří Matas se v rámci své pedagogické činnosti soustavně věnuje výchově studentů, z nichž někteří pod jeho vedením dosáhli vynikajících výsledků.

Prof. Jiří Matas je podle mezinárodního žebříčku Research.com, který vyhodnocuje úspěšnost vědců v oblasti informatiky (Computer Science) na základě jejich H-indexu, citací a počtu dokumentů shromážděných do 6. prosince 2021, nejlépe hodnoceným informatikem v České republice. Navíc jím vedená skupina vědců zásadně přispívá k tomu, že v oblasti počítačového vidění (Computer Vision) se v hodnocení vědeckých výsledků CSRankings řadí výzkumníci z FEL ČVUT a CIIRC ČVUT v období 2018 až 2021 mezi čtyři nejlepší evropská pracoviště. CSRankings je žebříček nejlepších institucí v oblasti počítačových věd na celém světě založený na exaktním hodnocení publikací ve špičkových vědeckých konferencích.

„Očekávám, že díky tomu, že Učená společnost sdružuje výborné vědce z široké škály oborů, mi členství bude inspirovat a motivovat k interdisciplinárním vědeckým aktivitám,” uvedl ke svému zvolení prof. Jiří Matas, který vedle své činnosti vědecké a pedagogické na domovské katedře kybernetiky působí jako proděkan Fakulty elektrotechnické ČVUT pro rozvoj.

V současné době má Učená společnost České republiky 110 řádných, 52 zahraničních a 16 emeritních členů. V jejích stanovách je uvedeno, že počet řádných členů Společnosti nepřesáhne číslo jedno sto jedenáct. Počet zahraničních a emeritních členů není omezen. Předpokladem členství je výrazný a tvůrčí přínos vědě a mravní integrita.

Učená společnost České republiky

Hlavním cílem Učené společnosti České republiky je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Česká věda přišla v roce 1952 o svou svobodně zvolenou vědeckou reprezentaci, jak ji představovali členové Královské české společnosti nauk (založené na sklonku 18. století) či členové České akademie věd a umění (založené v roce 1890). Řada z nich sice přešla mezi akademiky či členy-korespondenty nově vzniklé Československé akademie věd, to však bylo grémium s výrazně politickým zadáním, které zaniklo po roce 1989. Snaha předních českých vědců v čele s prof. Otto Wichterlem vedla v roce 1994 k založení Učené společnosti jako nové organizace, reprezentující českou vědu a navazující na její nejlepší tradice. Učená společnost České republiky byla ustavena 10. května 1994 na slavnostním zasedání ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha