Profesor Vladimír Kučera získal nejvyšší vědecké vyznamenání – Českou hlavu

česká hlava

Laureátem Národní ceny vlády Česká hlava se stal prof. Vladimír Kučera z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT). Nejprestižnější české vědecké ocenění za celoživotní přínos k rozvoji teorie automatického řízení v celosvětovém měřítku mu udělila vláda ČR na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace na slavnostním galavečeru Česká hlava 5. prosince.

profesor kučera

Vědecký přínos profesora Vladimíra Kučery spatřujeme především ve třech převratných výsledcích, které posunuly světovou vědu v oblasti automatického řízení. Jedná se o originální syntézu diskrétních regulačních obvodů, známou také jako metoda polynomiálních rovnic; Youla-Kučerovu parametrizaci stabilizujících regulátorů a neinteraktivní řízení složitých systémů, v literatuře známé jako „decoupling“: problém, který byl formulován před 80 lety, a nedařilo se ho vyřešit.

Youla-Kučerova parametrizace je vůbec nejvýznamnějším výsledkem profesora Kučery, kterým započal zcela nový směr výzkumu v teorii automatického řízení. Je nejen hojně citován, dotaz ve vyhledavači Google zachycuje desítky tisíc odkazů, ale také využíván v aplikacích, se kterými se denně setkáváme. Patří mezi ně víceúčelové systémy řízení, typicky optimální řízení, robustní řízení, potlačení poruchy, hlcení vibrací, identifikace systému v uzavřené regulační smyčce, adaptivní řízení až po řízení, které přepíná stabilizující regulátory při změně okolních vlivů nebo toleruje nahodilé závady regulačního obvodu. V poslední době nabývá na významu jejich využití například pro bezpečnější řízení autonomních vozidel.

„Objevit nový poznatek s množstvím citací a aplikací je úspěch, ale vůbec největším úspěchem je výsledek, který vědecká komunita po autorovi pojmenuje,“ říká prof. Vladimír Kučera. „Získal jsem již řadu ocenění, ale České hlavy si vážím ze všech nejvíce. Je pro mě také povzbuzením pro další tvůrčí práci,“ dodává.

Profesor Vladimír Kučera působí od roku 2015 jako zástupce ředitele na CIIRC ČVUT, předtím působil jako ředitel Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT a také jako ředitel Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Na všech těchto pozicích významně přispěl k rozvoji těchto institucí. Vladimír Kučera je také velmi oblíbeným pedagogem, desítky let přednáší nejen na ČVUT. Je řešitelem nebo spoluřešitelem projektů se souhrnnou podporou více než 1,1 miliardy korun.

„Profesor Vladimír Kučera stál u zrodu CIIRC ČVUT a od počátku náš ústav podporuje nejen svými akademickými výsledky, které považuji i ve světovém kontextu za opravdu výjimečné, ale také manažersky. Vychoval již několik generací svých následovníků a pomáhá české vědě získávat respekt i v zahraničí. Je mi ctí, mít takového kolegu,“ říká prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha
čvut