Program podpory zaměstnaneckých míst Antivirus se prodlužuje do konce května

úřad vlády čr

Do května budou moct od státu dostat náhradu mzdy zaměstnavatelé, kteří museli kvůli pandemii koronaviru omezit činnost. O prodloužení programu Antivirus rozhodla v pondělí 27. dubna vláda. Ministři také schválili obnovení parkovacích zón, a to od úterý 28. dubna.

Na základě programu Antivirus s platností od 12. března stát zaměstnavatelům kompenzuje náhradu mzdy, kterou v souvislosti s uzavřením či omezením provozu firmy vyplácí zaměstnancům. Nově se tento program prodlužuje do konce května. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Vláda rovněž:

  • schválila návrh na oddlužení vybraných státem řízených nemocnic. Ve prospěch Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce, Thomayerově nemocnice, Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, které mají dlouhodobě problém splácet závazky a pandemie koronaviru situaci zhoršuje, se uvolní z vládní rozpočtové rezervy téměř 6,6 miliardy korun. Podrobnosti jsou k dispozici zde.
  • souhlasila s nasazením příslušníků Armády ČR v zařízeních provozovaných poskytovateli zdravotních služeb, která poskytují následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči. Vojáci vypomohou v léčebnách dlouhodobě nemocných a zařízeních sociálních služeb, domovech pro seniory, v Chebu a v Mariánských Lázních, kde se mezi klienty a zaměstnanci objevilo ložisko nákazy nemocí covid-19 a zařízení by péči o klienty vlastními silami nemohla zvládnout.
  • schválila navýšení finančních prostředků v souvislosti s výpomocí při zvládnutí epidemie koronaviru, a to na služební platy vojáků z povolání ve výši 35,59 milionu korun, na platy příslušníků Celní správy o 44,18 milionu korun, na platy policistů o 783,89 milionu korun a platy příslušníků Hasičského záchranného sboru o 99,76 milionu korun.
    rozhodla, že se s účinností od 28. dubna zruší krizové opatření, kterým bylo obcím zakázáno po dobu trvání nouzového stavu vybírat poplatky za parkování na místních komunikacích, tzv. zónách placeného stání.

Ministři také schválili:

  • dva materiály Ministerstva průmyslu a obchodu, které souvisí s energetikou – posouvají dál výstavbu nových jaderných zdrojů a slaďují podporované zdroje energie s pravidly požadovanými Evropskou komisí.
  • nový zákon o soukromé bezpečnostní činnosti – má pomoci odstranit z trhu nekvalitní či rizikové provozovatele a zkvalitnit tyto soukromé bezpečnostní služby. Podrobnosti jsou k dispozici zde.
  • novelu daňového řádu – počítá s projektem MOJE daně, který má mimo jiné pomoci zjednodušit daňový systém a podpořit elektronizaci správy daní, jde o upravený dříve připravený návrh, který v minulosti neuspěl v Parlamentu. Zjednodušuje kontrolní postupy, reviduje sankční systém, nově upravuje problematiku vracení daňového odpočtu a účinnost se posunuje na 1. leden 2021.

Kompletní výsledky jednání vlády najdete na webu Vlády ČR.