Program semináře TÜV SÜD Czech na IBF


K programu semináře se dostanete po rozkliknutí nadpisu tohoto článku.

SEMINÁŘ PŘI IBF BRNO

Současné trendy ve stavebnictví: legislativa, úspory energií, kvalita

Termín: středa 14. 4. 2010

Program semináře:

10:00 – 11:30 Úspory energií ve stavebnictví
Zhodnocení stávajícího stavu
Návrhy úsporných opatření
Rozbor konkrétní varianty
Vliv úsporných opatření na hodnotu nemovitosti

11:30 – 12:00 Stavební výrobky – legislativa, povinnosti výrobce, dovozce

12:00 – 12:30 Konstrukce
Eurokódy
Ocelové konstrukce – ČSN EN 1090

12:30- 12:45 Přestávka na kávu

12:45 – 13:45 Kvalita ve stavebnictví
Projekty a předprojektová příprava
Povolení a realizace stavby
Záruční prohlídky
Provoz objektu

13:45 – 14:00 Závěrečná diskuse

Přednášející:
Martin Doležal, TÜV SÜD Czech – specialista energetických úspor
Jan Kulhánek, TÜV SÜD Czech – specialista pro kvalitu a oceňování
nemovitostí
Pavel Marek, TÜV SÜD Czech – specialista pro stavební výrobky

Místo konání:
Stavební veletrh IBF Brno
Kongresové centrum, sál B
Veletrhy Brno – Výstaviště 1

Cena:
účast na semináři je bezplatná

Pro informace a přihlášky:
Z důvodu omezené kapacity prosíme v případě zájmu o včasné přihlášení nejpozději
do 9. 4. 2010

Barbora Blanková, 239 046 817 nebo 724 743 419
barbora.blankova@tuv-sud.cz
Přihlásit se také můžete online na www.tuv-sud.cz