Programovací stavebnice -okamžitá produktivita s pomocí KUKA.AppTech

Rychlá a snadná integrace robotů do výroby – to dokáže řešení KUKA.AppTech. Koncepce programování na základě stavebnicového principu umožňuje rychlé a bezproblémové uvedení do provozu.

Manipulace s díly, svařování, lepení, měření – úkoly, které mohou roboty přebírat v oblasti průmyslové výroby, jsou rozmanité. Výzvou je při tom následující: Robot se musí každý pracovní krok nejprve naučit prostřednictvím softwarového příkazu. Pomocí softwaru KUKA.AppTech je možné programování pracovního kroku snížit na minimum. Stejně jako v knihovně jsou v řešení KUKA.AppTech uloženy nejběžnější rutinní pohyby a pohybové procesy a je možné je rychle vyvolat a integrovat do zákaznicky specifických procesů.

KUKA.AppTech

Rychlé uvedení do provozu díky krátké době zaučení
Místo ručního programování standardních pohybů mohou uživatelé pomocí KUKA.AppTech sestavovat úkoly pro roboty z prefabrikovaných modulů. To šetří čas a navíc nevyžaduje hluboké znalosti v oblasti programování. Za účelem prevence kolizí robotů a vzájemného překážení při provádění daného úkolu nabízí software předem sladěné rutiny ve formě předlohy. Tím lze například zabránit kolizi mezi roboty.

Snížená potřeba školení vede k vyšší produktivitě
„Zejména malé a středně velké podniky mají značný potenciál pro automatizaci procesů pomocí robotů“, říká Wolfgang Wanka, vedoucí oddělení pro oblast aplikačního programování ve společnosti KUKA. „Častým důvodem, který tomu stojí v cestě, je ovšem chybějící know-how v oblasti programování. KUKA.AppTech tuto zábranu odstraňuje.“ Sbírka předloh nevyžaduje rozsáhlé zkušenosti s programováním a roboty lze přizpůsobit novým úkolům rychleji a mnohem snadněji. Softwarový balíček zároveň umožňuje přístup k více funkcím: „Určité oblasti použití je možné už předem konfigurovat a integrovat do komplexních zařízení“, říká Wanka.

kuka

 

“Řešení KUKA.AppTech snížilo doby uvedení do provozu našich robotů a zjednodušuje programování na cestě k plně funkční aplikaci.” Říká Wolfgang Wanka, vedoucí oddělení pro oblast aplikačního programování ve společnosti KUKA

Více času na zákaznicky specifická přizpůsobení
Při tom se KUKA.AppTech neobrací jen na subjekty začátečníky v oblasti robotiky. Knihovna je určena také pro integrační partnery nebo zkušené programátory. Založení standardních rutin je tak mnohem rychlejší, zůstává více času pro zákaznicky specifická přizpůsobení a jemná seřízení. Kromě toho software umožňuje integraci robotů KUKA, aniž by k tomu bylo zapotřebí speciální know-how v oblasti programování. Globální síť partnerů firmy KUKA zároveň umožňuje neomezené poskytování pomoci, a to i formou odborné programátorské služby ze strany aplikačních programátorů KUKA za využití knihovny KUKA.AppTech.

Zdroj zprávy: KUKA