Progresivní a netradiční strojírenské technologie

Centrum pro povrchové úpravy

V rámci 60. ročníku MSV v Brně pořádá Centrum pro povrchové úpravy ve spolupráci s BVV a.s. odborný seminář, v kterém se posluchači doví o novinkách v různých strojírenských oborech. Seminář se koná 4.10.2018, od 10:00 do 14:00 v hlavní budově BVV, místnost 102. Účast je zdarma, ale pro omezený počet míst vyžaduje včasnou registraci.

Program:
9:00 – 10:00
Registrace účastníků

10:00
Slovo úvodem
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. – FS ČVUT v Praze

10:10
Čistění povrchů rychle a bezpečně
Ing. Jiří Kuchař – FS ČVUT v Praze

10:30
Konzervace a balení
Eva Jančová, M.Sc., DESS – Vojenský výzkumný ústav, s.p., Brno

10:50
Novinky v oboru svařování
Ing. Václav Minařík, CSc. – CWS ANB, Praha

11:10
Defektoskopická kontrola lepených spojů
Ing. Milan Petřík – Olympus Czech Group, s.r.o., Praha

11:30
Přestávka + občerstvení

12:00
Netradiční způsoby spojování
Ing. František Tatíček, Ph.D. – FS ČVUT v Praze

12:20
Laserové aplikace ve strojírenství
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. – FSI VÚT v Brně

12:40
Plazmová elektrolytická oxidace hliníkových slitin
Ing. Martin Chvojka – SVÚM, a.s., Čelákovice

13:00
Využití aditivních technologií ve strojírenství
Ing. Libor Horáček – Modelárna Liaz, s.r.o., Liberec

13:20
Zodpovězení dotazů z praxe

14:00
Závěr odborného semináře

Přihláška:
Účast je zdarma, ale je třeba si tady stáhnout přihlášku a vyplněnou zaslat na email: jiri.kuchar@fs.cvut.cz