Projekt INNOPROVEMENT pomáhá podnikům s inovacemi v oblasti digitalizace a automatizace výroby

innoprovement

Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje o aktivitách v projektu Zavádění Průmyslu 4.0 pomocí nových nástrojů na podporu inovací (INNOPROVEMENT), financovaného z prostředků programu INTERREG EUROPE. Do projektu jsou spolu s MPO zapojeny řídící orgány a zprostředkující subjekty z Maďarska, Polska, Finska, Portugalska, Itálie a Řecka.

innoprovement

Hlavním cílem projektu je nalezení vhodných podpůrných nástrojů pro malé a střední podniky (MSP) ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Projekt si také klade za cíl zvýšit podíl MSP, které úspěšně aplikují inovační řešení v oblasti digitalizace a automatizace výroby, jak to odpovídá konceptu Průmysl 4.0. Na základě výstupů projektu pak partneři vypracují akční plány na zlepšení podpůrných nástrojů v oblasti inovací a zavádění Průmyslu 4.0 do tradičních odvětví.

Pro dosažení uvedených cílů si projektoví partneři určili svou tematickou oblasti řešení, v případě MPO je to „Efektivita veřejných prostředků použitých na podporu průmyslového výzkumu a vývoje v rámci Průmyslu 4.0.“

MPO prozatím v letošním roce uspořádalo dvě setkání, jejichž cílem bylo získat od zainteresovaných subjektů zpětnou vazbu ohledně možností zlepšení nástrojů na podporu zavádění prvků Průmyslu 4.0 do tradičních odvětví a prodiskutovat nové možnosti podpory. Dále navázalo spolupráci s Asociací výzkumných organizací (AVO) a Českým vysokým učením technickým (ČVUT). Zároveň vypracovalo hodnotící zprávu shrnující aktuální situaci v zemi v oblastech digitalizace a povědomí MSP o Průmyslu 4.0 a jejich připravenosti na jeho zavádění, informace o politických strategiích, programech a nástrojích, které jsou k dispozici pro zavádění prvků Průmyslu 4.0.

Ve dnech 12. – 14. 3. v Praze pak proběhlo 1. mezinárodní tematické setkání projektových partnerů zaměřené na výše uvedené „české téma“. Oficiální část setkání zahájil náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. Pro účely akce byla vytvořena vstupní zpráva shrnující problematiku využití veřejných prostředků na podporu průmyslového výzkumu a vývoje v rámci Průmyslu 4.0 v ČR připravená ve spolupráci s AVO. Na setkání byly také představeny příklady úspěšných projektů realizovaných v programech podpory Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Součástí setkání byla rovněž studijní návštěva výzkumného a experimentálního prostředí Testbed pro Průmysl 4.0. při Českém centru robotiky, informatiky a kybernetiky ČVUT.

Na jednání v Praze navázalo 2. mezinárodní setkání ve finském Vuokattive dnech 18. – 19. 6. Tématem bylo zavádění Průmyslu 4.0 do tradičních odvětví – byly diskutovány aktuální problémy s tím spojené a možnosti, jak především MSP v této oblasti pomoci.

V blízké době MPO plánuje zorganizovat další setkání se zástupci podnikatelů a výzkumné sféry, v listopadu proběhne 3. mezinárodní setkání s projektovými partnery.

Další informace o projektu jsou k nalezení tady, případně na webové stránce projektu: zde.