Prosazovat zájmy českého byznysu v Bruselu bude kancelář CEBRE i nadále

logo CEBRE

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo smlouvu o vytvoření a fungování České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu – CEBRE. Kancelář CEBRE zajišťovaná ve spolupráci MPO, agentury CzechTrade, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, představuje přímé zapojení a prosazování zájmů českého byznysu v institucích EU v Bruselu.

„Díky kanceláři CEBRE v Bruselu mají české firmy možnost zapojit se do legislativního procesu EU a ovlivňovat jej. Pro MPO kancelář pomáhá získávat zpětnou vazbu od byznysových reprezentací jiných členských států, kterou pak lze využít při přípravě našich pozic při vyjednávání v Bruselu. Již 20 let je realizace kanceláře prostřednictvím agentury CzechTrade velmi dobrým příkladem spolupráce mezi MPO a podnikatelskými reprezentacemi, ve které chceme pokračovat,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ministr Síkela podepsal se zástupci podnikatelských reprezentací, prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslavem Hanákem, viceprezidentem Hospodářské komory ČR Romanem Pommerem, prezidentem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Janem Wiesnerem a generálním ředitelem agentury CzechTrade Radomilem Doležalem dodatek ke smlouvě o vytvoření a fungování České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu – CEBRE. Pátý dodatek prodlužuje její činnost do konce roku 2023, kdy je plánováno uzavření nové konsolidované smlouvy.

ADK

Reklama

Česká podnikatelská reprezentace při EU – CEBRE se zaměřuje na problematiku evropského legislativního rámce, komunikaci priorit podnikatelských reprezentací, hájení českých podnikatelských zájmů v Bruselu u institucí Evropské unie a také na šíření informací o Evropské unii a iniciativách EU mezi českými podnikateli. CEBRE je provozováno agenturou CzechTrade jako specifická služba agentury pro hlavní podnikatelské reprezentace. Organizačně je CEBRE začleněno do sítě zahraničních kanceláří agentury CzechTrade, a poskytuje také standardní služby agentury týkající se asistence pro české exportéry při vstupu na belgický trh.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo