Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí podle norem ČSN EN 1090

tuv

Rozkliknutím nadpisu článku se dostanete na program semináře a informace o ceně a registraci.

Termín: čtvrtek 6. května 2010

Program semináře:

08:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 09:15 Zahájení semináře – úvodní slovo
Ing. Miroslav Chromečka, TÜV SÜD Czech
09:15 – 09:45 Stavební výrobky – podmínky pro uvádění na trh
Ing. Miroslav Chromečka, TÜV SÜD Czech
09:45 – 10:15 Zásady navrhování podle Eurokódů
Ing. Pavel Marek, PhD., TÜV SÜD Czech
10:15 – 10:30 Přestávka
10:30 – 11:45 Základy navrhování ocelových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN 1090
Prof. Ing. František Wald, CSc., FSv ČVUT – katedra ocelových konstrukcí
11:45 – 12:15 Novelizace normy ČSN 73 2601
Ing. Dušan Stavinoha – Česká asociace ocelových konstrukcí
12:15 – 13:15 Občerstvení
13:15 – 14:30 Požadavky ČSN EN 1090 na výrobu kovových konstrukcí
Ing. Luděk Juroška, TÜV SÜD Czech
14:30 – 14:45 Přestávka
14:45 – 15:15 Praktické zkušenosti při certifikaci podle ČSN 73 2601
Ing. Miloš Otáhal, TÜV SÜD Czech
15:15 – 15:30 Volná diskuse

Místo konání: TÜV SÜD Czech s.r.o. – školicí sál Evropa
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4

Cena: 2900,- Kč (bez DPH), sleva pro členy ČKAIT 10%

Pro informace a přihlášky:
Barbora Blanková, 239 046 817 nebo 724 743 419
barbora.blankova@tuv-sud.cz
Přihlásit se také můžete online na www.tuv-sud.cz

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994 • 142 21 Praha 4 • Tel: 239 046 817 • Fax: 239 046 805