Provozní prohlídky patří mezi domény ŠKODA JS a.s.

škoda js

Provozní prohlídky tlakové nádoby reaktoru stejně jako dalších částí primárního okruhu jaderné elektrárny provádí ŠKODA JS již desítky let a zcela neodmyslitelně patří mezi naše standardně prováděné servisní služby.
Zatím poslední provozní kontrolu tlakové nádoby reaktoru (TNR) jsme dokončili na konci loňského roku, a to na 2. bloku jaderné elektrárny Paks v Maďarsku. Začátkem letošního roku jsme předali zákazníkovi také závěrečnou zprávu z provozní kontroly a teprve nyní tak můžeme celou akci prohlásit za úspěšně zakončenou.

Výběrové řízení na provozní kontroly TNR 2., 3. a 4. bloku JE Paks proběhlo již v roce 2020. ŠKODA JS zvítězila nad svým v tomto odvětví dlouholetým rivalem z Chorvatska, který společně s námi postoupil do užšího výběru. Do Maďarska jsme se vrátili po dlouhých 11 letech na v pořadí 17. kontrolu tlakové nádoby reaktoru na JE Paks.

Před vstupem na jadernou elektrárnu bylo nejdříve nutné, aby všichni, kteří se na prohlídkách podíleli, prošli týdenním školením ve výcvikovém středisku. Pro pracovníky, kteří v Maďarsku předtím nikdy nebyli, byla během tohoto týdne asi největším zážitkem návštěva tréninkového centra, kde si mohli sáhnout a v některých případech i doslova prolézt skoro celým primárním okruhem elektrárny typu VVER 440. V rámci havarijní připravenosti jsme se dostali do prostor havarijního štábu, což není na tuzemských jaderných elektrárnách zvykem.

Samotná realizace zakázky spočívala v kontrole TNR a svorníků, matic a závitových hnízd hlavního přírubového spoje.

Stěžejní částí byla kontrola TNR pomocí manipulátoru MKS (Modulární kontrolní systém), který byl vyvinut a vyroben ve ŠKODA JS, a na JE Paks byl použit poprvé. Kontrola se sestávala z kontrol svarových spojů, antikorozního návaru a hrdel TNR pomocí ultrazvukové (UT, TOFD) a vizuální metody (VT) a metody vířivých proudů (ET). Pomocí těchto metod se detekují necelistvosti ve svarových spojích a základním materiálu TNR, na rozhraní austenitického návaru a základního materiálu (tzv. nepřilnutí návaru a podnávarové trhliny) i necelistvosti v samotném návaru.

Provozní kontrola probíhala nepřetržitě zhruba 14 dní, a to včetně všech potřebných montáží. Za tuto dobu zkušební hlavice manipulátoru najezdily dohromady téměř 23 km a prováděly potřebné skeny. Vzhledem k tomu, že v každé hlavici je 8–12 sond, jedná se o velké množství dat, které je potřeba analyzovat.

Paralelně s pracemi na TNR byly prováděny i další kontroly – jako kontroly svorníků, matic a závitových hnízd.

Na JE Paks nás v budoucnu čekají ještě další úkoly. V první fázi je nutné proškolit maďarské pracovníky v softwaru, kterým sbíráme, zpracováváme a vyhodnocujeme data. V letech 2023 a 2024 budeme pokračovat v provozních kontrolách TNR na 3. a 4. bloku.

Zdroj zprávy: ŠKODA JS a.s.