Průmysl směřuje k oběhovému hospodářství

envitech

Úspora primárních zdrojů, důsledná recyklace odpadu a jeho opětovné využití, důraz na kvalitu servisu a prodloužení životnosti opravami. Oběhové hospodářství je do budoucna ekonomickou i ekologickou nezbytností a už dnes patří k prioritám udržitelného rozvoje Evropské unie. Českému průmyslu tento princip a s ním spojené obchodní příležitosti představí veletrh ENVITECH 2019.

Od 7. do 11. října se v Brně koná již 61. mezinárodní strojírenský veletrh a spolu s ním také třetí ročník mezinárodního veletrh technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH. Jeho novinkou a hlavním tématem bude cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství – trend, který je základním principem udržitelného průmyslu a otevírá firmám nové příležitosti. Evropská komise odhaduje, že do roku 2030 vzniknou v EU díky oběhovému hospodářství dva miliony nových pracovních míst. Přijetí principů cirkulární ekonomiky má do roku 2030 vygenerovat v Evropě roční úspory v hodnotě 1,8 bilionu eur a výnosy ve výši 600 miliard eur. Firmy, které tímto způsobem začnou uvažovat ještě dříve, než to nařídí legislativa, získají před ostatními náskok.

Místo lineárního růstu hospodárnost
Přechod od lineární ekonomiky na cirkulární je podle odborníků nezbytný, protože jde o jediný způsob řešení enormního nárůstu spotřeby. Už v roce 2009 světová poptávka po komoditách dosáhla 1,5 násobku množství, které je planeta schopna zajistit a obnovit udržitelným tempem. Konkrétně Evropa dnes dováží osmkrát více primárních surovin, než kolik jich vyváží, což při zvyšování globální nestability ohrožuje její soběstačnost a bezpečnost. Je jisté, že přírodních zdrojů bude dále ubývat, jejich cena poroste a navíc zřejmě bude jejich použití zatíženo vyšší daní. Proto je pro firmy výhodné připravit se na tuto situaci už v předstihu, vnímat odpady jako zdroje a zavádět úsporné technologie včetně využití druhotných surovin.

Nové technologie i odborné poradenství

Jak začít odpovědně nakládat se zdroji, chce ukázat právě veletrh ENVITECH. Obor oběhové hospodářství představí nové technologie pro třídění, recyklaci a nové využití odpadových materiálů. K aktuálním tématům zde patří také recirkulace a recyklace vod, energeticky soběstačné systémy pro domácnosti nebo systémy pro repasování a opravy. V cirkulární ekonomice totiž nejde jen o odpadové hospodářství, nýbrž o komplexní ekonomický a obchodní model, který se vrací k tradiční šetrnosti a hospodárnosti. Masovou výrobu levného zboží s krátkou životností má nahradit důraz na kvalitní a trvanlivé výrobky a konec umělého zkracování jejich životnost. Ekodesign výrobků počítá s jejich opravami, trendem je také pronájem nebo sdílení zboží místo jeho nákupu.

Pro úspěšný přechod na ekologičtější ekonomiku musí firmy optimalizovat výrobní procesy a investovat do nich. Mohou přitom využít veřejnou podporu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR má programy zaměřené na podporu inovativních technologií pro získávání, zpracování a využívání druhotných surovin. Také o tom bude podrobně informovat veletrh ENVITECH a jeho doprovodný program, na jehož přípravě se podílí mj. Institut cirkulární ekonomiky a Česká asociace oběhového hospodářství.

Zdroj zprávy je zde.