Průmysl zažívá slušný start do nového roku

Svaz průmyslu

PRAHA 6.4.2017, Svaz průmyslu a dopravy ČR. Po slušném výsledku průmyslu v lednu potěšil i výsledek průmyslu v únoru.

V lednu vzrostla dle Českého statistického úřadu průmyslová výroba meziročně o 4,3 %, v únoru pak dokonce o 6,7 % (čísla očištěná o kalendářní efekty). Průmysl rostl i meziměsíčně – o 3,5 % v lednu oproti prosinci 2016 a o 0,7 % v únoru oproti lednu 2017.

„Meziměsíční růsty ukazují na lepšící se situaci v průmyslu na počátku tohoto roku, přestože jsou vysoká tempa růstu částečně daná nízkou srovnávací základnou, zejména v odvětvích energetiky a chemické výroby. Prim hrála jako tradičně výroba automobilů s růstem o 6,3 % meziročně, a přispěla tak k celkovému růstu průmyslu o 1,6 procentního bodu. Ukazuje se tak, že i letos by měl být průmysl, zejména zpracovatelský průmysl, tahounem ekonomiky jako loni, kdy zpracovatelský průmysl zvýšil svou přidanou hodnotu o 4,8 %, výroba rostla o 3,7 %,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Méně potěšitelná je situace ve stavebnictví. Pozemní stavitelství se sice pomalu dostává z problémů, když je meziročně téměř na nule (-0,2 %). Naopak do ještě větších problémů se dostává inženýrské stavitelství, s meziročním poklesem o 28,7 %. Inženýrské stavitelství doplácí na přebyrokratizované povolovací řízení. Snad by v tomto ohledu mohla pomoci Sněmovnou právě schválená novela stavebního zákona,“ doplňuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy


Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 30 svazů a asociací, 136 individuálních členských firem a 6 pozorovatelů. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Jako oficiální připomínkové místo komentuje průměrně 120 zákonů či vládních předpisů ročně. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen Konfederace evropského podnikání BusinessEurope.