První akreditace v ČR pro zkoušení NDT metodou akustických emisí

tuv

NDT metoda akustických emisí je jednou z moderních defektoskopických metod používaných napříč různými průmyslovými instalacemi a aplikacemi. TÜV SÜD Czech splnil náročná kritéria a jako jediná společnost v ČR nabízí tuto metodu akreditovanou cestou. Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR umožňuje nahradit hydraulické tlakové zkoušky bezešvých ocelových lahví a trubek odpovídajícím postupem dle EN ISO 16148:2016 “Lahve na plyny – Znovuplnitelné ocelové bezešvé lahve na plyny a potrubí – Kontrola metodou akustické emise a následná ultrazvuková kontrola pro periodické inspekce a zkoušení”.

akustické emise

Požadavkem mezinárodního předpisu ADR je, aby specifické činnosti, pod které tyto nedestruktivní metody patří, prováděla akreditovaná inspekční organizace dle normy EN ISO 17025 nebo dle normy ISO 17020.

Zvýšený zájem zákazníků o náhradu tlakových zkoušek akustickou emisí rozhodl, že si TÜV SÜD Czech jako inspekční orgán zažádal o akreditaci v metodě akustických emisí.

Po několika měsíčních přípravách a akreditačním procesu ze strany Českého institutu pro akreditaci společnost TÜV SÜD Czech tuto akreditaci pro metodu akustických emisí dle ČSN EN ISO 17020 získala, a stala se tak prvním akreditovaným subjektem v ČR pro provádění inspekce metodou akustických emisí.

CO JE METODA AKUSTICKÝCH EMISÍ?

  • Jedná se o pasivní detekční metodu, která sleduje dynamickou odezvu materiálu na působící zatížení a rušivé okolí, prováděnou za definovaných a opakovatelných podmínek.
  • Zatížení nebo agresívní prostředí vyvolává v materiálu vnitřní strukturní změny – lokální plastická deformace, šíření trhliny, koroze, eroze a fázové transformace (zdroje akustické emise).
  • Metoda akustických emisí umožňuje detekci těchto aktivních zdrojů v závislosti na vlastnostech materiálů až do vzdálenosti několika metrů. Umožňuje 100 % objemové testování/monitorování zkoušeného objektu.
  • Je neinvazivní – doba odstávky se zkracuje na minimum ve srovnání s odstávkami pro provádění jiných NDT metod.
  • Nabízí dynamické monitorování jakýchkoli aktivních diskontinuit, které vzniknou pod působícím zatížením nebo během provozu zařízení, v reálném čase.
  • Lze ji použít ke zjištění účinků zatížení, a tím zabránit katastrofickému selhání konstrukcí. Pomocí dostatečného počtu snímačů jsme schopni lokalizovat rostoucí nespojitost ve zkoušené konstrukci.

Omezení této metody jsou následující:

  • Neaktivní nespojitosti nelze detekovat, protože nevytvářejí signál pro akustické emise.
  • Následné zatížení na dříve aplikovanou maximální úroveň napětí identifikuje pouze nespojitosti, které jsou stále aktivní.
  • Metoda akustických emisí je citlivá na okolní rušivé zvuky (provozní nebo jiný cizí hluk).
  • Před provedením zkoušky akustických emisí je velmi důležité přítomnost potenciálních zdrojů hluku odstranit, nebo přijmout taková opatření, aby se nesnížila účinnost AT.

RYCHLEJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ
Testování akustických emisí lze obecně provádět pomocí provozního média v tlakovém zařízení. To má výhodu v tom, že tlakové zařízení nemusí být před testováním otevíráno a vypouštěno, takže testování pomocí akustické emise je rychlejší a také nákladově efektivnější a vyžaduje méně organizačního úsilí než konvenční testovací metody.

Zdroj zprávy: TÜV SÜD Czech
TUV snidaně