První experimentální nasazení technologie milimetrových vln pro 5G sítě v České republice

foto autor cesnet VŠB 5G

CESNET spolupracuje s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava na využití milimetrových vln (mmW) mobilních sítí páté generace 5G NR za účelem provedení unikátních experimentů s přenosy videa s nízkolatenční kompresí nebo bez komprese. VŠB-TUO se tak stala první lokalitou v České republice, kde byly s přispěním sdružení CESNET mmW nasazeny a od března 2022 je mmW technologie pro 5G v experimentálním provozu na její Fakultě elektrotechniky a informatiky.

5G mmW zahrnuje výkonný baseband (BBU) a radiovou jednotku v konfiguraci 8x100MHz (2×2 MIMO) v pásmu 26,5-27,3 GHz s šířkou rádiového kanálu 800 MHz, přičemž šířka kanálu dává dobré předpoklady k dosažení vysoké propustnosti, která je omezena technickými limity rádiové vrstvy na 2,5 Gbit/s. Tato technologie umožňuje vysokorychlostní rádiové datové přenosy s velmi nízkou latencí, přičemž je integrována do stávající architektury 5G kampusové sítě na VŠB-TUO. Společně vytvořená pracovní skupina výzkumníků z CESNETu a VŠB-TUO provádí experimenty s přenosy videa v oblastech virtuální reality v pseudoreálném či reálném čase v prostředí, kde jsou extrémní nároky na přenosy a zároveň je potřebná mobilita zařízení. Pro koncová zařízení na mmW využívají vývojový modul Quectel RM510Q-GL s rádiovým čipsetem Qualcomm Snapdragon X55 a výhledově X65. Po celou dobu přenosu je nutné zajistit garantovanou rychlost řádově v gigabitech za sekundu, čehož lze nyní dosáhnout v unikátním experimentálním prostředí národní infrastruktury CESNET a mmW 5G kampusové sítě VŠB-TUO.

Zdroj zprávy: VŠB-TU Ostrava
všb