První studentský start-up VUT nabízí řešení pro monitoring úniku paliva z železničních cisteren

vut start-up

Vysoké učení technické v Brně má první start-up tvořený výhradně studenty bakalářského a magisterského studia. K podpisu smlouvy zasedli rektor VUT Ladislav Janíček a zástupci společnosti TechMountain, kteří tím získali právo užívat označení „Start-up VUT“. Společnost, kterou před rokem založili studenti mechatroniky a podnikání na VUT, cílí na inženýrská řešení specifických technických problémů pro firemní zadavatele.

vut start-up

Podpis smlouvy mezi VUT a zástupci TechMountain, kteří získali právo užívat označení „Start-up VUT“. Zleva v popředí stojí Jiří Dlouhý, Vojtěch Parkan, rektor Ladislav Janíček a Antonín Černý. | Autor: Václav Koníček

Nový start-up tvoří Antonín Černý a Jiří Dlouhý, oba ze studijního programu Mechatronika na Fakultě strojního inženýrství VUT a Vojtěch Parkan, který studuje program Strategický rozvoj podniku na Fakultě podnikatelské VUT. Zakladatelé start-upu se znají z projektu Argo, na kterém spolupracovali v rámci studentského týmu strojLAB na VUT. Podnětem ke společnému podnikání byla poptávka řešení pro monitoring úniku paliva z železničních cisteren, se kterou je oslovila firma ORLEN Unipetrol.

Cílem řešení je umožnit okamžitou lokalizaci cisteren a kontrolu úniku pohonných hmot v reálném čase. „Napadlo nás využít již známou technologii z USA, kterou jsme rozšířili o síťovou konektivitu umožňující dálkové propojení zařízení a výměnu dat,“ vysvětlil Antonín Černý, jednatel společnosti TechMountain.

vut start-up

Podpis smlouvy mezi VUT a zástupci TechMountain, kteří získali právo užívat označení „Start-up VUT“. | Autor: Václav Koníček

Společníci se museli vypořádat s řadou požadavků zadavatele, včetně nezasahování do konstrukce cisteren, alespoň měsíční výdrže baterie, provozu mimo dosah signálu a splnění norem na fungování zařízení ve výbušném prostředí.

„Navržené technické řešení má podobu objímky, která se připevní na výpusť cisterny. Obsahuje zařízení, které pomocí ultrazvukové vlny průběžně měří průtok a vysílá data ke zpracování. Zadavateli jsme představili technologické řešení, které splňuje funkční požadavky, je neinvazivní a levné,“ dodal Černý.

Rozhodnutí o další spolupráci, která by posunula projekt do komerční podoby a umožnila sériovou výrobu, je nyní na zadavateli. I přes tuto nejistotu plánují startupisté pokračovat ve vývoji a dotáhnout projekt do cíle.

vut start-up

Popis fungování technologie, s kterou přišli vynálezci v USA, kteří řešili podobný problém jako TechMountain.

K tomu by měla pomoci i ochranná známka „Start-up VUT“, kterou TechMountain čerstvě získal.

„To, že se můžeme zaštítit VUT, dává našemu podnikání důvěryhodnost a sílu. Nezanedbatelná je také možnost využívat expertízu a infrastrukturu univerzity. Díky označení se také cítíme být ambasadory technického vzdělávání a rádi bychom přispěli k jeho popularizaci,“ vysvětlil Vojtěch Parkan.

„Často se studenti bojí podnikání a možného neúspěchu, ale kdy jindy začít podnikat než teď, kdy je naším hlavním zájmem škola a nemáme jiné závazky. Chceme propagovat odvahu podnikat a podnikatelský mindset,“ doplnil Jiří Dlouhý.

„Je úžasné vidět tuto iniciativu, která spojuje technickou kreativitu, mezioborovou spolupráci, energii a chuť podnikat. Je to krásný příklad dobré praxe, kterou chceme jako technická a podnikatelská univerzita podporovat,“ vyzdvihl rektor VUT a pokračoval, „studenti mohou počítat s právním či marketingovým poradenstvím a pomůžeme v rámci možností i s hledáním prostor a s podporou inkubace v počáteční fázi rozvoje podnikání, například ve spolupráci s inovační agenturou JIC nebo Technologickým parkem Brno. Jsem rovněž rád, že naši studující vnímají obdobné výzvy i jako příležitost. Potvrzují to například výsledky soutěže ‚Cena podnikavosti studenta VUT‘, která pravidelně přináší zajímavé podnikatelské záměry.“

vut start-up

Setkání v pracovně rektora VUT před podpisem smlouvy. | Autor: Václav Koníček

Rozvoji podnikatelského myšlení na VUT pomáhají i studentské projekty, jako TU Brno Racing, YSpace, Chicken Wings nebo strojLAB, kde se rodí skvělá technická řešení.

vut start-up

„Je obdivuhodné sledovat, jakou kreativitu a profesionalitu naši studující do těchto projektů přinášejí a jakou mají schopnost aplikovat ve studiu získané znalosti do praktických řešení. Mají můj obdiv a bude mi potěšením podporovat podobné aktivity. TechMountain také ukazuje, že není nač čekat. Je to vzkaz všem studujícím univerzity, že již doba studia může být nejlepší chvílí pro podnikatelské zúročení know-how, které na univerzitě získávají,“ uvedl při podpisu smlouvy Janíček.

Zdroj zprávy: VUT Brno
VUT Brno logo 125 let