Prvotřídní kvalita svařování pro prvotřídní nákladní vagony

Musí odolávat enormním tažným silám a zatížení náprav většímu než 22,5 tuny (EN 15687:2010) – nákladní vagony společnosti Deutsche Bahn, které ve vysoké kvalitě vyrábí Tatravagónka v Tlmačích. Společnost se specializuje na výrobu šestinápravových kloubových vagonů pro přepravu kontejnerů a výměnných nástaveb, které se používají na kolejích se širokým a normálním rozchodem. Svařování se provádí pomocí robustního svařovacího přístroje TransSteel 5000 Pulse od společnosti Fronius, který je ideální pro svařování dílčích sestav z oceli a slitin uhlíkové oceli.

Fronius Tatra vagonka

Tatravagónka patří k nejvýznamnějším evropským výrobcům nákladních vagonů pro kontejnerovou dopravu. Výrobní program je úzce propojen s programem mateřské společnosti v Popradu, která má v portfoliu více než 100 různých typů vagonů. V souladu s hlavní zásadou „Chceme být první volbou, pokud jde o nákladní vagony“ byl jejich čtyřnápravový vůz se střešním oknem podle typu konstrukce Tamns oceněn jako nejlepší strojní výrobek roku 2018 na Slovensku. Tím se podařilo zcela eliminovat pronikání vlhkosti do vnitřního prostoru, což bylo běžné při přepravě surovin. Tento vůz je dokonale přizpůsoben sypkým materiálům, které jsou citlivé na vlhkost, jako je například sádra. Tatravagónka je navíc držitelem patentu na ocelové sklopné střechy s dvojitým labyrintem, který zajišťuje těsnost nástaveb.

Fronius Tatra vagonka

Certifikováno pro výrobu kolejových vozidel
Společnost se sídlem v Tlmačích je certifikována dle normy EN 15085-2, klasifikační stupeň CL 1 pro železniční aplikace – svařování kolejových vozidel a jejich částí a dle normy DIN EN ISO 3834-2 pro kvalitativní požadavky na tavné svařování kovových materiálů. Zaměstnáni jsou zkušení svářeči, kteří svařují podle podnikových specifikací WPS (Welding Procedure Specifications). Ty vypracovávají vlastní vysoce kvalifikovaní svářečští supervizoři společnosti..

Fronius Tatra vagonka

Kvalita jako měřítko – i pro svařovací přístroj
Ve společnosti Tatravagónka se odborníci spoléhají na TransSteel 5000 Pulse od společnosti Fronius. Díky až 167 optimalizovaným charakteristikám nabízí procesní varianty, které jsou žádané ve všech průmyslových odvětvích. Jeho všestrannost se projevuje zejména v provedení s pulzní funkcí: Svařovací přístroj poskytuje špičkové výsledky bez ohledu na to, zda se spojuje hliník, ocel nebo nerezová ocel. Pulzní svařování umožňuje vyšší rychlost svařování při větší tloušťce materiálu, což má za následek výrazně méně rozstřiků a dokončovacích prací ve srovnání se standardním procesem – což je pro Tatravagónku ekonomické plus.

Pokud se pulzním obloukem svařuje v nucených polohách – například nad hlavou – lze pomocí korekce pulzu zvýšit tlak oblouku. Tím se zabrání vytékání tavné lázně. Pokud je při svařování tenčích plechů se standardním obloukem pro optimální tvorbu kořenů vyžadován větší průvar, je k dispozici korekce dynamiky. Snížením zkratové dynamiky v okamžiku přechodu kapky vzniká tvrdší a stabilnější oblouk. Pokud se mají standardním obloukem svařovat silnější plechy, lze zvýšením zkratové dynamiky vytvořit měkký oblouk s minimálním rozstřikem. Ve speciálním provozním režimu 4takt je oblouk při zapalování stabilizován také snížením výkonu. Pomocí režimu bodování mohou svářeči Tatravagónky vytvářet rovnoměrné svařované body. Prodlevu mezi intervaly je možné volně nastavovat a je tedy ideální pro stehování svařenců.

Fronius Tatra vagonka

„Svařování v poloze nad hlavou a v příčné poloze – PE a PC – vyžaduje od našich svářečských odborníků speciální dovednosti. Svařovací vybavení navíc hraje klíčovou roli při dosahování požadovaných výsledků,“ vysvětluje Ing. Jaroslav Nemergut, technický ředitel Tatravagónky Tlmače. „Díky modelu TransSteel 5000 Pulse a jeho funkcím pro svařování těžké oceli nám společnost Fronius nabízí ten správný svařovací přístroj. Ale nejen to: Součástí zákaznicky přívětivého servisního balíčku bylo také odpovídající školení o uvedení do provozu a speciálně vyvinuté řešení pro upevnění a ovládání našich hadicových vedení.“

EasyJoby stisknutím tlačítka
Při použití svařovacího hořáku Up/Down s aktivovanou funkcí EJT (EasyJob Trigger) mohou svářečtí odborníci Tatravagónky uložit až pět tzv. EasyJobů, které lze vyvolat přímo na hořáku. Za tímto účelem poskytuje společnost Fronius charakteristiky, které jsou speciálně přizpůsobeny svařování oceli pro různé úkoly:

  • STEEL je univerzální charakteristika pro jednoduché a rychlé svařovací postupy.
  • STEEL ROOT je charakteristika vyvinutá výhradně pro svařování kořenových vrstev. Vyznačuje se vynikající přemostitelností spár, resp. vyplňováním širokých styčných mezer.
  • STEEL DYNAMIC je charakteristika s mimořádně tvrdým a zaostřeným obloukem. Výsledkem jsou vysoké rychlosti svařování a hluboký průvar.
  • Charakteristiky PCS (Pulse Controlled Spray Arc) umožňují používání kombinace přechodového a sprchového oblouku – výsledkem je hluboký průvar při minimální tvorbě rozstřiků.

„TransSteel se snadno konfiguruje. Pokud je nastaven jeden parametr, například velikost proudu, algoritmus komfortní synergické funkce automaticky vypočítá ostatní parametry. Podle potřeby lze volit mezi funkcemi Standard Synergic, Pulse Synergic a Manual,“ nadšeně říká Rey Jumaquio, specialista na svařování.

Tři kroky přípravy na svařování
Funkční oblast zařízení TransSteel je záměrně omezena na to podstatné. Důraz je kladen na co největší přehled a co nejjednodušší manipulaci. Svářečští odborníci slovenského výrobce vagónů se tak mohou plně soustředit na tavnou lázeň a neztrácejí čas nepohodlnou obsluhou.

Nezáleží na tom, zda se zařízením TransSteel svařujete již dlouho, nebo jej zapínáte poprvé: Přístroj je připraven ke svařování ve třech krocích, a to i bez předchozích znalostí přístroje. Všechny parametry, které svářeči potřebují zadat, jsou viditelné a nastavitelné na přímo na přední straně přístroje: ochranný plyn, průměr drátu a tloušťka materiálu. V době nedostatku kvalifikovaných pracovníků je tento uživatelský komfort pro Tatravagónku obrovskou výhodou. Svařovací přístroj zvládnou během krátké doby obsluhovat i zaučení pracovníci, kteří mohou svařovat méně kritické díly v požadované kvalitě. S dovoleným zatížením 40 % v maximální oblasti výkonu nabízí TransSteel přibližně o minutu produktivity více, než se v této oblasti výkonu průměrně dosahuje.

Další výhodou, která usnadňuje svařování v Tatravagónce, je komfortní synergická funkce u standardního synergického svařování MIG/MAG a pulzního synergického svařování MIG/MAG: Pokud je zvolen některý z těchto parametrů: tloušťka materiálu, svařovací proud nebo rychlost drátu, ostatní parametry včetně svařovacího napětí se nastaví automaticky.

Fronius Tatra vagonka

Přesnost a bezpečnost
Centrální řídicí a regulační jednotka přístroje TransSteel je propojena s digitálním signálním procesorem. Společně řídí celý svařovací proces. Aktuální data se průběžně měří tak, aby systém mohl okamžitě reagovat na změny. V takovém případě řídicí algoritmy zajistí požadovaný stav ve zlomcích sekundy. To vede ke třem pozoruhodným výhodám pro všechny svářeče Tatravagónky: vysoká procesní přesnost, reprodukovatelnost svarových spojů a vynikající svařovací vlastnosti.

Ve prospěch tohoto univerzálně použitelného svařovacího přístroje hovoří také bezpečnostní aspekty: K dispozici je volitelné bezpečnostní zařízení Voltage Reduction Device (VRD), které v případě potřeby – například ve vlhkém prostředí – snižuje napětí mezi elektrodou a svařencem. Tímto způsobem lze výrazně omezit riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku obloukového svařování.

Patentované rozhraní MultiLock pro svařovací hořáky
Rozhraní umožňuje svářečům Tatravagónky individuálně přizpůsobit svařovací hořáky MIG/MAG konkrétním požadavkům. Díky mnoha možnostem výběru těl hořáků – z hlediska délky a úhlu – je možné pohodlně svařovat i obtížně přístupné díly. V případě pochybností je nejlepší alternativou flexibilní tělo hořáku. Fronius System Connector přitom slouží jako centrální přípojka pro všechna média. Tímto způsobem mohou svářečští odborníci připojit celou řadu různých svařovacích hořáků.

Easy Documentation
Svařování v souladu s normami je v Tatravagónce na denním pořádku. Vyžaduje, aby byly během procesu svařování přísně dodržovány specifikace WPS (Welding Procedure Specification). Volitelná funkce Easy Documentation přístroje TransSteel 5000 Pulse ukládá nejdůležitější svařovací data každého jednotlivého svarového spoje jako soubor CSV na USB flash disk. Ukládá se také podpis Fronius, který se používá ke kontrole a zaručení pravosti dat.

Svařovací traktor pro podélné svary
Obrovské tahové síly a zatížení náprav nákladních vagonů někdy vyžadují metry svarových spojů ve stejně vysoké kvalitě. Pokud se svařuje ručně, požadovaná stálost v rozměru „a“ a ve vzhledu svarového spoje je těžko dosažitelná. Zde pomůže magnetický svařovací podvozek ArcRover s pohonem všech čtyř kol od společnosti Fronius v kombinaci s přístrojem TransSteel 5000 Pulse. Je ideální pro svařování jednovrstvých koutových svarů na ocelových nosnících a profilech, jak je u Tatravagónky běžnou praxí. Ve všech polohách udržuje konstantní rychlost až 250 cm/min.

„Se svařovacími řešeními a partnerským servisem společnosti Fronius jsme velmi spokojeni,“ shrnuje pan Nemergut. „Kromě standardního balíčku, jako je školení a uvedení do provozu, nabízejí Rakušané také svářečská školení a certifikace. Někteří z našich zkušených svářečů jsou již vyškoleni a certifikováni akademií Fronius Welding Business Academy pro speciální svařování hliníku. To znamená, že nyní můžeme rozšířit náš výrobní program o další nástavby.“

Zdroj zprávy: Fronius