Rada vlády navrhla na Národní cenu vlády Česká hlava ekologa Petra Pyška

česká hlava

V pátek 2. září 2022 se ve Strakově akademii konalo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily návrhy na jmenování členů a předsedy výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR) spolu s návrhem laureáta Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022. RVVI se seznámila s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2023+ ze strany Ministerstva financí.

rvvi

V úvodu jednání přivítali členové RVVI do svých řad prof. MUDr. Jana Latu, CSc., který je profesorem vnitřního lékařství a od roku 2015 zastává funkci rektora Ostravské univerzity. Jan Lata byl členem RVVI již v letech 2016–2020.

rvvi

Očekávaným výstupem zářijového zasedání je už tradičně návrh laureáta či laureátky na Národní cenu vlády Česká hlava. Za rok 2022 navrhuje RVVI vládě z výsledku tajné volby udělit toto nejvyšší ocenění české vědy prof. RNDr. Petru Pyškovi, Ph.D. Materiál bude nyní předložen do meziresortního připomínkového řízení.

„Národní cena vlády je ‚česká nobelovka‘ udělovaná za celoživotní úspěšné a prvotřídní vědecké působení s mezinárodním významem. Volba profesora Pyška, který je světově vysoce hodnoceným odborníkem v oboru biologie invazí, byla v tomto ohledu jednoznačná,“ sdělila k výslednému výběru kandidáta ministryně Helena Langšádlová.

rvvi s ministryní Langšádlovou

Ke dni 10. října 2022 končí funkční období 9 členům výzkumné rady TA ČR. Radní nyní navrhli vládě jmenovat vždy po 3 kandidátech za akademickou, podnikatelskou sféru a resorty, jsou jimi prof. Ing. Martin Fusek, CSc., prof. PhDr. Dr. Dušan Lužný a Ing. Miroslav Punčochář, DrSc.; doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., Mgr. Miroslav Havránek a doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA; prof. Ing. Ján Džugan, Ph.D., doc. Ing. Šárka Houdková Šimůnková, Ph.D., a Ing. Jan Kleindienst, Ph.D.

rvvi

RVVI navrhla vládě znovu jmenovat prof. Ing. Martina Fuska, CSc., předsedou výzkumné rady TA ČR.

RVViMezi hlavními body jednání schválili členové RVVI zveřejnění výstupů hodnocení z Modulu 1 na národní úrovni za 5. rok hodnocení podle Metodiky 2017+, a to na veřejně přístupném rozhraní https://hodnoceni.rvvi.cz/.

RVVI dále mj. projednávala stav projektu experimentálního zařízení COMPASS-U: Tokamak pro špičkový výzkum jaderné fúze. Rada vlády dlouhodobě a kontinuálně považuje podporu výzkumu v oblasti energetiky, vč. výzkumu termojaderné fúze, za jednu z klíčových priorit výzkumných aktivit a jejich financování v ČR.

Členové RVVI se seznámili s prezentací projektu sdílených činností České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO).

rvvi

Prof. RNDr. Petr Pyšek, Ph.D.
Petr Pyšek je profesorem ekologie Univerzity Karlovy v Praze, působí v Botanickém ústavu AV ČR a na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty UK. Zabývá se biologickými invazemi v globálním měřítku, jejich historií, dynamikou a dopady na biodiverzitu a fungování ekosystémů. Ve své specializací tak propojuje biologii a ekologii se společenskými vědami.

Petr Pyšek je považován za jednoho ze zakladatelů moderní invazní ekologie. V rozsáhlé spolupráci s vědci po celém světě nepochybně ovlivnil současnou podobu výzkumu biologických invazí. Téměř dvě desetiletí působí jako poradce a Research Associate v Centre of Excellence for Invasion Biology (CIB) na Stellenbosch University v Jižní Africe, dlouhodobě spolupracuje s Bioprotection Centre v Lincolnu na Novém Zélandu a řadou dalších pracovišť, zejména v USA.

Jedná se zřejmě o nejcitovanějšího invazního biologa a jednoho z nejcitovanějších současných ekologů vůbec. Nedávný průzkum research.com jej označil za pátého nejcitovanějšího vědce světa v oboru Ecology and Evolution.

V roce 2011 byl profesor Pyšek zvolen členem Učené společnosti ČR, je také čestným členem České botanické společnosti.

Zdroj zprávy: Vláda ČR
úřad vlády čr