Rada vlády vysoce ohodnotila výsledky spojené s investicemi do výzkumu

RVVi

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se společně s členy svého mezinárodního poradního orgánu sešla v pátek 25. října ve Strakově akademii k pravidelnému zasedání. K hlavním bodům jednání patřila debata nad doporučeními expertů z Mezinárodní rady, a dále postupné kroky zavádění Inovační strategie ČR 2019–2030. RVVI vysoce ohodnotila výši výdajů na vědu a výzkum podle zveřejněné zprávy ČSÚ za rok 2018.

V prvém bodě jednání přivítali členové RVVI experty z tzv. Mezinárodní rady, vyslechli a přijali jednotlivá doporučení tohoto poradního orgánu, který se sešel k pracovnímu jednání v prostorách Úřadu vlády s čelními zástupci Grantové a Technologické agentury, MŠMT a RVVI již ve čtvrtek 24. října.

Předseda prof. Josef Michl zde tlumočil zájem členů Mezinárodní rady, aby bylo poskytované poradenství nápomocno růstu a zlepšování české vědy v různých jejích formách. Vyjádřil uspokojení, že mnohá z dosavadních doporučení se začínají implementovat. Jde zejména o důraz na kvalitu, zlepšení kvality českého výzkumu a vývoje obecně oproti dosavadnímu kvantitivnímu přístupu a dále úsilí o snížení zatěžující administrativy a v tom směru i podstatné zjednodušení života českých vědců.

Zasedání se poprvé osobně účastnili také dva nejnověji jmenovaní členové Mezinárodní rady. Dr. Orna Berry, emeritní Chief Scientist Státu Izrael, a prof. Kian Lee Tan, špičkový informatik ze Singapuru, zdůraznili, že konkurenceschopnost České republiky, která je malou zemí stejně jako Izrael a Singapur, je důsledně založena na lidském kapitálu. Shodně vyzdvihli zájem české vlády investovat v daném směru intenzivněji do vědy, zefektivnit systém řízení výzkumu a vývoje a přijímat odvážné výzvy založené na ekonomické rozvaze.

Zasedání RVVI se v hlavní části dále opětovně věnovalo výsledkům plnění Inovační strategie. Dobrou zprávou je podle vicepremiéra Havlíčka, který je zároveň místopředsedou Rady, zveřejnění zprávy ČSÚ k celkovým výdajům na VaVaI z předchozího týdne.

„Rada vlády tuto zprávu přijala a vysoce ohodnotila naše výsledky spojené s investicemi do vědy. Historicky poprvé došlo k překročení hranice 100 mld. Kč v celkových výdajích na výzkum a vývoj ze státních, evropských a soukromých podnikových zdrojů. Docílili jsme celkového sdruženého koeficientu (GERD) ve výši 1,93 % vůči HDP. Je to jediný smysluplný ukazatel výše investic do výzkumu, který referuje o schopnosti podpory ze strany vlády, schopnosti čerpání strukturálních fondů, tak i schopnosti českého podnikatelského prostředí, jež je přímými i nepřímými nástroji vládou podporováno. Tento rok jsme fakticky srovnali krok s EU, kde je průměr necelé 2 %. Dosáhli jsme absolutního rekordu a míříme na to, abychom v roce příštím dosáhli 2 % a v roce 2025 2,5 %,“ sdělil Karel Havlíček.

Z výstupů pravidelné pracovní schůzky garantů pilířů Inovační strategie dále vicepremiér Havlíček členy RVVI podrobněji informoval o konkrétních řešených cílech, jež jsou spojené mj. s budováním 5G sítě, umělou inteligencí, a zejména s aktuálně probíraným novým nastavením systému startupů, spin-offů a podnikatelských hubů, v nichž se inkubují začínající technologické a inovativní firmy. Havlíček dále informoval o přijetí záměru vytvoření uceleného koncepčního systému, který zmapuje a zhodnotí fungování existujících inkubátorů, hubů a také akcelerátorů, které zřizuje Česká republika prostřednictvím agentury CzechInvest v zahraničí. V následujícím roce bude podle mezinárodně využívaných modelů vypracován systém hodnocení a následně také žebříček pro porovnání jejich výkonnosti, aktivit a nasazení v jednotlivých regionech včetně podpory rozvoje menších firem. „Konáme opět podstatný krok od kvantity k jednoznačné kvalitě,“ zdůraznil vicepremiér Havlíček.

Zdroj zprávy: RVVI