Řádná uzávěrka pro vystavovatele prodloužena do konce dubna

Mezinárodní strojírenský veletrh se v letošním roce opět uskuteční s technologickými veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX. Mezi zvýrazněná témata bude patřit digitalizace průmyslu a pozornost bude věnována i cirkulární ekonomice nebo investičním příležitostem.

Prezentujte se na MSV 2020

Relevantní cílová skupina návštěvníků
Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě s vysokou zahraniční účastí vystavovatelů i návštěvníků. Návštěvníci přijeli v roce 2019 z 58 zemí – především ze Slovenska, Polska, Německa, Maďarska, Rakouska, Itálie, Ruska a Číny. Většinu návštěvníků tvoří odborná veřejnost, přičemž 78 % návštěvníků rozhoduje nebo spolurozhoduje o investicích a nákupech ve firmách. Návštěvníci působí zejména v těchto oborech – strojírenství, automobilový průmysl a elektrotechnika. MSV je tedy významnou B2B platformou, která umožňuje rozvoj a navazování obchodních vztahů ve střední Evropě.

trumpf

Dlouhodobá spokojenost vystavovatelů i návštěvníků
Vysokou spokojenost vystavovatelů i návštěvníků potvrdily výsledky tradičního průzkumu, který realizovala v roce 2019 agentura Ipsos. Celkem bylo spokojeno 90 % všech účastníků akce. Většina z nich navštěvuje MSV opakovaně.

Veletrh jako platforma pro navázání obchodních kontaktů
Průzkum agentury Ipsos také ukázal, že veletrh slouží jako výborná příležitost navázat kontakty se zákazníky. Podařilo se to naprosto drtivé většině vystavovatelů (96 %). Potvrzuje se tak role veletrhu v rozvíjení obchodních vztahů.

DMG MORI

Zahraniční delegace a oficiální hosté
MSV se účastní také nejvyšší představitelé politické sféry České republiky a zástupci oborových asociací. V roce 2019 se MSV účastnily rozsáhlé zahraniční delegace z Německa, Severní Makedonie, Indie, Běloruska, Ruska nebo Číny. Celkem na MSV přijeli velvyslanci a obchodní radové z 18 zemí světa.

Výhodné přihlášky do konce dubna
Řádná uzávěrka přihlášek pro vystavovatele je 30. dubna 2020. Do tohoto data lze objednat výstavní plochu za zvýhodněných podmínek.

Jak se přihlásit na MSV 2020