Radní ERÚ Martina Krčová obhájila svůj mandát

Ing. Martina Krčová, MBA

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se obměňuje každý rok, když k 31. červenci vždy jednomu z radních končí pětileté funkční období a od 1. srpna ho střídá nově jmenovaný člen Rady. V nadcházejícím roce však bude Rada ERÚ zasedat ve stávajícím složení. Svůj mandát obhájila stávající radní Martina Krčová, jejíž nové funkční období začíná v neděli 1. srpna 2021.

Martina Krčová spojila s úřadem prakticky celý svůj dosavadní profesní život. Na úřad nastoupila už v době jeho založení, v roce 2001. Pracovala na pozicích od vedoucí oddělení analýz, přes ředitelku odboru strategie, až po místopředsedkyni pro regulaci a posléze místopředsedkyni pro evropské záležitosti a strategii. V roce 2019 se na úřad vrátila po krátké přestávce, už jako členka Rady ERÚ.

Ing. Martina Krčová, MBA„Původním vzděláním jsem ekonomka, na čemž při své práci stále stavím. Jsem připravená se plně podílet na nastavení finančního rámce pro šesté regulační období v zásadách regulace a nastavení nového designu trhu. Aplikovaný výzkum se stává nedílnou součástí pracovních aktivit úřadu a mým cílem je nadále pokračovat v koordinaci projektů ve spolupráci s Technologickou agenturou České republiky. Kromě toho bych ráda pokračovala v činnostech věnovaných lokální a komunitní energetice. Účast občanů a místní samosprávy v projektech komunitní energetiky vytváří významnou přidanou hodnotu v lokálním i národním měřítku v plnění klimatických cílů, a podporu regulátora si proto jistě zaslouží,” naznačuje svou budoucí náplň práce Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

„Novinek se na nás v energetice valí víc než dost, ať už jde o novelu energetického zákona, nový zákon o podporovaných zdrojích energie nebo evropské i národní strategie a plány. Zachování Rady ve stávajícím složení tak nabízí kontinuitu přinejmenším v oblasti regulace. Zároveň, když vláda potvrdila ve funkci Martinu Krčovou, ukázala tím, že jako Rada i kolektiv úřadu odvádíme dobrou práci. I když se snažíme naslouchat také kritikům, je pro nás zadostiučiněním, že celkově jsou naše kroky vnímány pozitivně, protože skutečně míří ve prospěch spotřebitelů,” říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Martina Krčová získala obhajobou dosavadní pozice nový pětiletý mandát radní ERÚ. V Radě ERÚ dále působí (řazeno podle zbývající délky mandátu) Petr Kusý, Ladislav Havel, Stanislav Trávníček (předseda Rady) a Markéta Zemanová. Podrobnosti o radních ERÚ vč. stručných životopisů naleznete na webových stránkách úřadu www.eru.cz (zde).

Zdroj zprávy: Energetický regulační úřad
Energetický regulační úřad