Realizace a revize projektů z Národního plánu obnovy. Nejen to zaznělo na konferenci v Praze

Národní plán obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo ve spolupráci s Evropskou komisí historicky první Výroční konferenci k Národnímu plánu obnovy. Konference se zaměřila na zhodnocení implementace a celkové pomoci Nástroje pro oživení a odolnost v České republice.

národní plán obnovy

 

„Česko se dále posouvá v implementaci Národního plánu obnovy. Poté, co jsme v uplynulých letech realizovali první reformy a investice, cílíme v letošním roce na zrychlení realizace projektů a na nutné změny, které musíme v Národním plánu obnovy provést,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Diskutující se věnovali dopadům a výzvám realizace Národního plánu obnovy pro Českou republiku. Nedílnou součástí byla debata o energetické problematice, a také o návrzích na nové reformy a investice v rámci iniciativy REPowerEU. Právě tato iniciativa má urychlit snížení závislosti na ruském plynu.

ADK

Reklama

„Česká republika dlouhodobě potřebuje reformy a Národní plán obnovy nám je pomůže zrealizovat. Proto je důležité soustředit se na reformní část, a nikoliv pouze na investiční, abychom českou ekonomiku posunuli dál. Tato vize by měla být hlavní myšlenkou Národního plánu obnovy,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Kromě zástupců ústředních orgánů státní správy a Evropské komise přijali pozvání i představitelé akademické sféry, profesních svazů a nevládních organizací. Na konferenci vystoupili ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek a vedoucí pracovní skupiny Evropské komise pro obnovu a odolnost, generální ředitelka Céline Gauer.

Záznam z konference je tady…

Více informací k Národnímu plánu obnovy najdete na www.planobnovycr.cz.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo