Rekonstrukce za bezmála miliardu korun v LIBERTY Ostrava zvýší spolehlivost válcovny pásů a kvalitu její produkce

liberty

V LIBERTY Ostrava probíhají rozsáhlé úpravy Steckelovy válcovny, která je jediným výrobcem za tepla válcovaných pásů v České republice. Cílem výměny některých technologických uzlů za modernější do konce roku 2023 je zvýšení spolehlivosti a udržitelnosti chodu Steckelovy trati, zlepšení kvality jejích produktů a dosažení roční výroby ve výši přes 1 milion tun. Úpravy vyjdou na 33 milionů eur, tedy téměř na miliardu korun.

Liberty válcovna

„Modernizací zvýšíme kvalitu ocelového pásu i spolehlivost a efektivitu válcovny, takže budeme moci vyrábět přes 1 milion tun plochých výrobků ročně,“ uvedl Sambit Beborta, technický ředitel evropské části skupiny LIBERTY Steel, který vede tým zodpovědný za přípravu tohoto projektu.

Rekonstrukce válcovny pásů, tzv. Steckelovy válcovny, se odehrává z důvodu dlouhých dodacích lhůt součástí a náhradních dílů v několika etapách. Začala letos na jaře a potrvá do konce roku 2023. Po letošní listopadové odstávce už je vyměněno 1400 zastaralých hydraulických prvků, které byly nahrazeny modernějšími. V květnu příštího roku bude součástí dalších úprav instalování dvou rentgenových měřičů tloušťky plechů, výměna pecních navíječek a chladicích věží laminárního chlazení. Modernizovat se bude řídicí program, který zajišťuje modelové řízení tratě včetně přesnější predikce válcovacích sil a teplot.

Liberty válcovna

Následně se budou nahrazovat funkční bloky předohybů válců ve stolicích modernějšími komponenty, a to včetně hydraulické kapsle. V dalších krocích se chystá zkvalitnění funkcí ostřiků a fritů a chlazení válců. Neméně důležitou součástí bude také postupná výměna všech pomocných regulovaných pohonů na trati. Na jaře i na podzim roku 2023 si instalace nových technologických prvků vyžádají vždy minimálně dvoutýdenní odstávku trati.

Liberty válcovna

„Realizace řady těchto dílčích projektů zlepší mechanické vlastnosti válcovaného pásu, odstraní povrchové vady a zajistí přesné dodržení jeho geometrického tvaru. To nám umožní nabízet našim zákazníkům válcovaný pás ještě lepší kvality,“ doplnil Jan Pudich, ředitel válcovny pásů v LIBERTY Ostrava.

Liberty

Válcovna pásů se stavěla v devadesátých letech jako zcela nový provoz včetně 200 metrů dlouhé haly. Ostravská huť tehdy jako první v Evropě realizovala technologii výroby pásů z tekuté oceli. Na jednu stranu haly se přiváží v pánvích tekutá ocel přímo z ocelárny, na druhé straně se odvážejí už svinuté a svázané ocelové pásy. Výroba se odehrává na poměrně malém prostoru a celý proces trvá zhruba dvě hodiny. Výhodou Steckelovy válcovny ostravské huti je velká míra flexibility, provoz je ekonomický i při nižším ročním objemu výroby, což podniku umožňuje pružně reagovat na požadavky trhu.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava