Rektor a děkani ČVUT byli inaugurováni v Betlémské kapli

inaugurace ČVUT

Betlémské kapli uskutečnila slavnostní inaugurace rektora Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., který tak vstoupil do svého druhého funkčního období. Spolu s ním bylo inaugurováno šest děkanů Českého vysokého učení technického v Praze.

inaugurace ČVUT
Vojtěch Petráček jako 109. rektor ČVUT zastává funkci ve 106. funkčním období, počítáno od akademického roku 1864/1865.

inaugurace ČVUT

Po složení rektorského slibu mu nejvyšší univerzitní symbol – rektorský řetěz – a pravomoci s ním spojené předal předseda Akademického senátu ČVUT doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

inaugurace ČVUT

Ve svém projevu pak rektor Petráček zmínil, že uplynulé funkční období bylo pro všechny pracovníky i studenty ČVUT „náročné, komplikované, ale úspěšné“. Ve výčtu úspěchů nechyběl systém S.A.W.E.R. na výrobu vody ze vzduchu, oceněný nejvyšší cenou na EXPO v Dubaji či motory Catalyst vyvinuté v univerzitních učebnách, které v mezinárodní konkurenci vyhrály tendr a budou pohánět evropské strategické drony EURODRONE.

„V našem vnitřním světě se nám povedlo nalézt společnou řeč, důvěru, rozvinout spolupráci součástí. Na tomto základě jsme postavili nové nastavení prostředí pro výuku i výzkum,“ uvedl rektor Petráček. Ve vztahu k vnějšímu světu vyzdvihl, že kvality ČVUT potvrzují neustále si zlepšující se pozice v mezinárodních žebříčcích, skvělé výsledky základního, aplikovaného i kolaborativního výzkumu či zapojení do mezinárodní univerzitní sítě Euroteq. Samozřejmě hovořil i o pandemii covidu a o nynější „barbarské agresi Ruska proti Ukrajině. My na ČVUT jsme se zapojili – jako součást demokratických sil – do co nejintenzivnější pomoci napadené zemi i uprchlíkům.“

Rektor představil své vize do dalších čtyř let, i když, jak podotkl, kompletně záměry pro nadcházející volební období popsal ve volebním programu, na jehož základě byl Akademickým senátem ČVUT zvolen, a to se silným mandátem.

„Následujícími cíli jsou například plně internacionalizované dvojjazyčné prostředí ve výuce, rozvoj integrovaných akademických sil v think-tanku UNI-T či zajištění činnosti výzkumných infrastruktur a jejich dobudování,“ sdělil mimo jiné staronový rektor.

Následovalo složení šesti děkanských slibů a předání šesti děkanských řetězů spolu se jmenovacími dekrety. Za všechny inaugurované děkany promluvil na slavnostním shromáždění děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D., s projevem pak vystoupili i předseda správní rady ČVUT prof. Ing. Petr Sáha, CSc. a náměstek člena vlády za ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prof. Mgr. Jaroslav Miller, MA, Ph.D.

inaugurace ČVUT

 

INAUGUROVANÍ DĚKANI ČVUT

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan Fakulty stavební ČVUT

doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
děkan Fakulty strojní ČVUT

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
děkan Fakulty architektury ČVUT

prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
děkan Fakulty dopravní ČVUT

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
děkan Fakulty informačních technologií ČVUT

 

Zdroj zprávy: ČVUT Praha