Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček diskutoval se saským ministrem pro vědu Sebastianem Gemkowem o česko-německé spolupráci ve výzkumu

čvut

Rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček se dnes setkal se Sebastianem Gemkowem, který zastává v saské státní vládě pozici ministra pro vědu na Ministerstvu pro vědu, kulturu a turismus. Společně diskutovali o česko-německé spolupráci v oblasti vědy a výzkumu podpořené nedávnou návštěvou německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, který na ČVUT zavítal do česko-německého centra excelence RICAIP. S tím souviselo i projednávané téma postoje obou zemí k evropskému klimatickému plánu.

„Kvalita ČVUT je přímo závislá na otevřenosti a možnostech vzájemné spolupráce. A tu provázanost našich ekonomik se silným průmyslem a společné členství v Evropské unii naší univerzitě poskytuje. Proto se domnívám, že česko-německá spolupráce v oblasti vědy a výzkumu právě na ČVUT je na skvělé úrovni,“ řekl během návštěvy Sebastiana Gemkowa rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.

Rektor prezentoval saskému ministrovi další úspěšné mezinárodní projekty v rámci EU, například spolupráci Fakulty strojní ČVUT se společností GE Aviation. V rámci ČVUT se podařilo vybudovat zázemí potřebné k tomu, aby se v České republice daly vyrábět turbovrtulové a turbínové motory nové generace s výrazně nižší uhlíkovou stopou. V případě GE Aviation se jedná o pět zkušeben, ve kterých probíhají testy motorů, digitální simulace a analýzy. ČVUT plánuje v tomto trendu vědecko-výzkumné spolupráce pokračovat, pokud ucítí silnější podporu ze strany vlády.

Mimo projekty v rámci EU zmínil rektor spolupráci s Izraelem. „ČVUT je moderní laboratoř, jejímž úkolem je dostávat českou ekonomiku a národní vědecké talenty, i v kontextu provázanosti našich ekonomik a členství v EU, stále více do centra dění v EU i ve světě a nikdy nedovolit, aby se z České republiky stala pouhá montovna,“ zdůraznil rektor ČVUT.

Další diskuse probíhala k evropskému klimatickému plánu. Rektor ČVUT velmi uvítal střízlivý postoj spolkového prezidenta k této otázce. „Na druhé straně souhlasím s panem Steinmeierem, že je třeba si uvědomit, že klimatická krize není jen německým, ale globálním problémem a že je dobře, že si Evropa stanovuje určité cíle. Zároveň je nutné si zachovat ekonomickou sílu a nesnižovat konkurenceschopnost našeho průmyslu,“ uvedl rektor ČVUT.

Oba se shodli na tom, že je nutné najít průsečík zájmů Evropské komise se zájmy všech členských států. Hledat to, co je výhodné pro obě strany, pro ekonomiku a průmysl, pro vědce, pro danou zemi a pro Evropskou unii. Je třeba velmi precizně nadefinovat pozici akademické sféry a průmyslu pro budoucí rozhovory s Bruselem o dalších možných reformách v oblasti klimatu. Diskutovat je třeba tak, aby se názory tříbily a byly konkrétní.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha