Řešení raketově rostoucích cen energií je pro evropské firmy a domácnosti otázkou přežití

BusinessEurope

České předsednictví v Radě EU uspořádalo mimořádnou schůzku ministrů energetiky a projednalo mimořádná opatření ke zmírnění extrémně vysokých cen energií. Dramatické zhoršení situace na trhu s plynem a elektřinou vystavuje velké množství evropských společností nedostupným cenám energií. Mnoho podniků v celé Evropě plánuje nebo již začalo omezovat výrobu nebo dokonce zastavit celé výrobní linky. Tato situace rovněž prohlubuje rozdíl v cenách energie vůči globálním konkurentům EU, což ovlivňuje konkurenceschopnost mnoha evropských odvětví.

Prezident BusinessEurope Fredrik Persson řekl: „Řešení raketově rostoucích cen energií a hledání způsobů, jak je zmírnit, je naléhavou otázkou přežití evropského průmyslu i domácností. Společnosti všech velikostí jsou zasaženy závažností probíhající energetické krize. Vítáme impuls k rychlému přijetí mimořádných opatření na úrovni EU. Koordinovaná evropská akce je nesmírně důležitá. Je důležité mít nouzová opatření dočasná, pečlivě sledovat jejich dopad a v případě potřeby je upravit. Možnosti na stole jsou dalekosáhlé zásahy a jsou odůvodněné pouze velmi výjimečnými okolnostmi. Evropa se musí co nejdříve vrátit k normálnímu fungování trhu s energií. To je jediný způsob, jak vytvořit podmínky pro společnosti, aby investovaly do zeleného přechodu.“

Aby se co nejdříve vrátila k tržní „rovnováze“, je důležitější než kdy jindy přijmout vhodná opatření jak na straně poptávky (např. tržní pobídky ke snížení poptávky po plynu a elektřině, energetické účinnosti), tak na straně nabídky. (např. zavádění obnovitelných, jaderných, nízkouhlíkových zdrojů energie, produkce evropského zemního plynu, diverzifikace externích dodavatelů) při dalším rozvoji sítí a propojení nezbytných pro zamezení podobné situace v budoucnu.

ADK

Reklama

Zdroj zprávy: Busienesseurope
BusinessEurope