Řešení SANDVIK CoroTap™ optimalizované pro řezání závitů v ocelových materiálech

coroTap

​Společnost Sandvik Coromant má ve své nabídce komplexní sortiment závitníků umožňujících výrobu všech profilů závitů a určených pro všechny skupiny obráběných materiálů. K dispozici jsou dva druhy závitníků – závitníky optimalizované pro specifické skupiny obráběných materiálů dle ISO a závitníky optimalizované s ohledem na univerzálnost a flexibilitu.

Závitníky CoroTap™ optimalizované pro specifické skupiny obráběných materiálů dle ISO představují řešení v případech, kdy je třeba vyrábět závity ve velkých sériích, kdy se jedná o stejné typy součástí ze stejného materiálu nebo tam, kde jsou na jejich aplikaci kladeny specifické nároky.

​ CoroTap™

Závitníky CoroTap™ -XM optimalizované s ohledem na univerzálnost představují řešení všude tam, kde je třeba vyrábět závity v malých nebo středně velkých sériích a pokud dochází k častému střídání obráběných součástí z celé řady různorodých materiálů.

Výhody
Závitníky CoroTap optimalizované pro specifické skupiny obráběných materiálů dle ISO:

  • Vysoká produktivita a dlouhá životnost nástrojů
  • Zkrácení prostojů stroje
  • Vysoce efektivní obráběcí proces
  • Zvýšení produktivity díky vyšším řezným rychlostem
  • Optimalizovaná výkonnost díky přizpůsobení konstrukce a povlaku obráběnému materiálu

Závitníky CoroTap optimalizované s ohledem na univerzálnost:

  • Možnost použití pro širokou škálu obráběných materiálů
  • Zúžení nástrojového inventáře a snížení nákladů
  • Dlouhá a konzistentní životnost nástrojů
  • Stabilní obráběcí proces díky unikátní geometrii břitů

V závislosti na specifických požadavcích na obráběnou díru jsou k dispozici čtyři různé řady závitníků CoroTap.

Členění nástrojů CoroTap™

CoroTap™ 100
Závitníky s přímou drážkou
Vhodné především pro materiály tvořící krátké třísky, jako např. litiny
Vhodné jak pro průchozí, tak i pro slepé díry
Drážky jsou využívány především pro přívod řezné kapaliny, ale v případě nástrojů s vnitřním přívodem řezné kapaliny mohou drážky sloužit i pro odvádění třísek​ ​

CoroTap™ 200
Závitníky se šroubovitým podbroušením drážky na špičce nástroje (s lamačem třísek)
Vytlačují třísku směrem dopředu
Vhodné pro průchozí díry
Nejodolnější konstrukce díky mělkým drážkám
Drážky slouží pouze pro přívod řezné kapaliny, ne pro odvádění třísek​​

CoroTap™ 300
Závitníky se šroubovitou drážkou
Šroubovitá drážka odvádí třísky ven z díry
Nejlepší volba pro slepé díry
Různé úhly stoupání šroubovice pro různé typy aplikací
Drážka slouží jak pro řeznou kapalinu, tak i pro odvádění třísek
Různé hloubky závitů v závislosti na aplikaci a na geometrii​​

CoroTap™ 400
Závitníky, které vytvářejí závit plastickou deformací namísto řezáním
Řešení, u kterého nedochází k tvorbě třísek
Neumožňuje použití pro libovolný typ materiálu, protože ten musí mít tažnost větší, než je minimální přípustná hodnota. Doporučená maximální hodnota meze pevnosti v tahu je 1200 N/mm2
Pro průchozí i pro slepé díry
K dispozici v provedení s nebo bez mazacích drážek​​

Zdroj zprávy: SANDVIK Coromant