Řetězárna investovala do modernizace přes čtvrt miliardy

Nové výrobní linky, žíhací pece, svařovací automaty, drátotahy a ohýbačky. Ale také výstavba nové haly na skladování žíhaného drátu a nové technologie na produkci řetězů. To jsou některé z větších investic posledních let společnosti Řetězárna Česká Ves na Jesenicku.

Zatímco v minulosti firma se do příliš velkých investic nepouštěla, od roku 2015 dceřiná firma Třineckých železáren do modernizace výroby zainvestovala zhruba 300 milionů korun. Společnost investovala zejména do nejmodernějších technologií na výrobu řetězů.

řetězárna

„Věděli jsme, že pokud chceme držet trendy v tomto oboru, musí přijít na řadu výrazná modernizace technologie. Díky investicím jsme výrazně zvýšili efektivitu a kapacitu výroby, takže jsme ještě více konkurenceschopní,“ uvedl ředitel Řetězárny Igor Lukáš s tím, že neopomenutelným efektem bylo také snížení dopadu výroby na životní prostředí.

„Podařilo se nám také výrazně zvýšit produktivitu práce, přičemž pořízením moderních technologií jsme vyřešili nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu,“ doplnil ředitel.

Každý rok Řetězárna investovala okolo 50 milionů korun, přičemž rekordní byl rok 2019, kdy firma vydala téměř 70 milionů korun. Největší realizovanou investicí posledních pěti let bylo loňské pořízení linky na výrobu svařovaných článkových řetězů o průměrech 8 až 13 milimetrů za 33,2 milionu korun.

Dalším rozsáhlým projektem byla výstavba nové haly pro skladování žíhaného drátu a nové výrobní technologie na produkci řetězů v roce 2017, která přišla na 24 milionů korun.

„Nejvýznamnější ekologickou investicí byla recirkulace užitkové vody u žíhacích pecí na hale číslo 4, která při poměrně nízkých nákladech přinesla téměř poloviční úsporu celkové spotřeby užitkové vody,“ sdělil výrobní ředitel společnosti Vratislav Bártek s tím, že investice této ekologické akce stála 3,4 milionu korun.

V příštích měsících Řetězárna plánuje opět investovat do svého rozvoje. V letošním plánu počítá s investicemi ve výši 52,7 milionu korun, přičemž ke dvěma největším investicím tohoto roku patří modernizace indukčního ohřevu ke kovací lince včetně automatizovaného zakládání přířezů v hodnotě 4,7 milionu korun a modernizace expediční haly pro zvýšení skladovacích kapacit za 5,3 milionu korun. „Obě investice by měly být realizovány již v srpnu,“ dodal výrobní ředitel.

Společnost se sídlem v České Vsi u Jeseníku je výrobcem širokého sortimentu řetězů z drátu a tyčí vyrobených převážně v Třineckých železárnách. Výrobní program je tvořen rozsáhlým sortimentem délkových řetězů k různému užití, sněhovými řetězy pro nákladní automobily a také ochrannými a záběrovými řetězy, rybářskými řetězy, závěsnými hlavami a oky a přechodníkovými články. Řetězárna loni vyrobila 9483 tun řetězů a 156 tun taženého drátu, což představuje mírný nárůst ve srovnání s rokem 2018. Firma exportuje téměř 82 procent produkce, přičemž největším prodejním teritoriem je stále Německo.

Zdroj zprávy: Třinecké železárny, a.s.
Třinecké železárny