Řetězárna uvedla do provozu novou moderní linku

Třinecké železárny

Dělníci, kteří v Řetězárně Česká Ves na Jesenicku v roce 1905 vyrobili první svařovaný řetěz, by nestačili žasnout. Dnes jeden zaměstnanec na směně obsluhuje dvě plnohodnotné moderní linky na svařování článkových řetězů.

Jediná z těchto výrobních linek zvládne vyrobit ročně až 800 tun různých typů svařovaných článkových řetězů o rozměrech 5 až 10 milimetrů. Investice dceřiné firmy Třineckých železáren do moderní výrobní linky KER/KEH 4.2 činila 26 milionů korun.

řetězárna nová ves

Nová výrobní linka vyrábí převážně řetězy závěsné, kladkostrojové, zemědělské, lesní a různé průmyslové řetězy, které jsou vyváženy zhruba do 40 zemí světa. Největším odběratelem je Německo. „Důvodem, proč jsme se rozhodli investovat do moderní linky jsou vyšší nároky zákazníků na kvalitu, větší různorodost a komplexnost výrobků a také zvyšující se počet zakázek,“ uvedl výrobní ředitel společnosti Řetězárna Vratislav Bártek s tím, že linka KER/KEH 4.2 nahradila starší typ pořízený v roce 1977 s maximální roční kapacitou 500 tun svařovaných řetězů. Stejnou linku firma pořídila loni.

řetězárna česká ves

Výhodou investice jsou výrazné časové úspory na přestavbu výrobního sortimentu linky, automatické softwarové řízení veškerých tvarovacích a ohýbacích mechanismů za působení přesněji nárokovaných výrobních nástrojů a tím pádem i kvalitnějšího výstupu ve formě řetězového sortimentu jak v mechanických, tak rozměrových parametrech. „Prvky novodobé digitalizace výrobního zařízení umožňují rychlejší reakci servisních úkonů s možností monitorování, vyhodnocení a odstranění anomálie či poruchy pomocí online vzdáleného připojení zabudovaného výrobcem,“ doplnil výrobní ředitel.

řetězárna česká ves

Řetězárna Česká Ves od roku 2015 do modernizace výroby investovala více než 300 milionů korun, zejména do nejmodernějších technologií na výrobu řetězů. „Věděli jsme, že pokud chceme držet trendy v oboru, musí přijít na řadu výrazná modernizace technologie. Díky investicím jsme výrazně zvýšili efektivitu a kapacitu výroby, takže jsme více konkurenceschopní,“ uzavírá Vratislav Bártek. Firmě se tak podařilo výrazně zvýšit produktivitu práce. Pořízením moderních technologií vyřešili nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Společnost Řetězárna se sídlem v České Vsi u Jeseníku je výrobcem širokého sortimentu řetězů z drátu a tyčí vyrobených převážně v Třineckých železárnách. Výrobní program je tvořen rozsáhlým sortimentem délkových řetězů k různému užití, sněhovými řetězy pro nákladní automobily, ochrannými a záběrovými řetězy, rybářskými řetězy, závěsnými hlavami a oky a přechodníkovými články. Řetězárna loni kvůli pandemii a zavírání černouhelných dolů v Evropě vyrobila 8024 tun řetězů, což je o 15 procent méně než v roce předchozím. Firma exportuje téměř 85 procent produkce, přičemž největším prodejním teritoriem je stále Německo.

Zdroj zprávy: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Třinecké železárny