Revize IED zbytečně zkomplikuje průmyslové operace

emise

Evropská komise dnes navrhla revizi směrnice o průmyslových emisích (IED). Tato směrnice je jedním z hlavních nástrojů pro regulaci průmyslových činností a souvisejících emisí z přibližně 52 000 průmyslových zařízení (současný rozsah).

Cílem IED je dosáhnout vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí prostřednictvím aplikace integrovaného přístupu k emisím založeného na nejlepších dostupných technikách (BAT).

emise

Stávající rámec IED je vhodný k tomu, aby umožnil transformaci, kterou evropský průmysl prochází v souladu s ambicí Green Deal. BusinessEurope má silné obavy z navrhované revize, která přichází ve velmi těžkých ekonomických časech a riskuje narušení systému, který funguje a přináší výsledky.

Generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer řekl: “Současná geopolitická situace podtrhuje, jak je důležité, aby se EU dobře starala o svou ekonomiku a není zde prostor pro scénáře typu “business as-usual”. Návrh na revizi IED je klíčovým příkladem která tuto realitu neodráží.

Přichází ve špatnou chvíli a nevyhnutelně zkomplikuje průmyslové činnosti v době, kdy potřebujeme opak. Musíme usilovat o zjednodušení a zrychlení postupů pro schvalování investičních projektů v EU.

Návrh IED také rozšiřuje témata, která jsou z velké části pokryta a která jsou lépe řešena jinými legislativními návrhy. Revizí současného rámce IED tedy bude evropský průmysl čelit dalším obdobím nejistoty.

EU si nemůže dovolit další prodlevy v povolování, omezování průmyslové transformace, zvyšování administrativních nákladů a zvyšování regulační nejistoty. Litujeme proto rozhodnutí Evropské komise předložit takový návrh. Spoluzákonodárci EU by nyní měli tento návrh podstatně přepracovat a BusinessEurope je připravena tento proces podpořit.“

Zdroj zprávy: BusinessEurope
BusinessEurope