Režim DPI pro bývalé zákazníky Bohemia Energy končí

Energetický regulační úřad

14. dubnem 2022, končí režim dodavatele poslední instance (DPI) pro bývalé odběratele elektřiny od společností ze skupiny Bohemia Energy. V případě plynu k tomu dojde o tři dni později, 17. dubna 2022. Aktuálně končící vlna byla historicky nejpočetnějším režimem DPI v České republice, dodávky bylo potřeba zajistit přibližně pro 900 tisíc zákazníků (odběrných míst).

Od loňského listopadu do letošního března změnilo podle údajů operátora trhu dodavatele energií téměř 1 280 000 zákazníků. Meziročně jde o čtyřnásobný nárůst, přičemž v listopadu vzrostl počet přechodů mezi dodavateli více než desetinásobně. Naprostá většina změn přitom souvisela s pádem skupiny Bohemia Energy.

„Režim dodavatele poslední instance prošel největší zatěžkávací zkouškou v historii. Za jediný den převzali dodavatelé poslední instance více zákazníků, než jich běžně změní dodavatele za celý rok. Záchranná síť ale fungovala. Nikdo nezůstal bez energií a většina spotřebitelů si nového dodavatele našlo ještě do konce roku 2021, v lednu už jich zbývalo jen sedm procent,“ uvádí Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Délka DPI je zákonem omezena právě na šest měsíců, které nyní uplynuly. Odběratelé, kteří si dosud nenašli nového dodavatele, se po uplynutí lhůty dopustí neoprávněného odběru, což povede k odpojení jejich odběrného místa od energií. Aktuálně je takových odběrných míst 4 200 (po skupině Bohemia Energy). Většinou jde o tzv. nekontaktní zákazníky, kteří nereagují na opakované písemné výzvy, nezvedají telefony a nedaří se je sehnat ani při četných obchůzkách. Zčásti může jít o nevyužívané nemovitosti, což platí především u podnikatelských odběrných míst, která tvoří významný podíl.

Ačkoliv DPI mají právo požádat provozovatele distribuční soustavy prakticky ihned o odpojení odběrného místa, které se ocitne v neoprávněném odběru, ne všichni dodavatelé tak učiní první den. K odpojování proto dojde v praxi v horizontu jednotek dnů až týdnů. Pro opětovné zprovoznění odběrného místa bude nutné, aby spotřebitel uzavřel smlouvu s novým dodavatelem, který požádá distributora o připojení. To znamená, že bez energií zůstane spotřebitel přinejmenším několik dní.

„V našich návrzích na úpravu energetického zákona řešíme právě to, aby lidé po ukončení DPI nepadali do neoprávněného odběru. Pokud by si včas nesehnali nového dodavatele, automaticky by přešli na standardní produkt. Dosud zákon podobné možnosti nenabízí,“ říká Stanislav Trávníček.

Mezi další návrhy ERÚ, které se týkají DPI, patří například zpřesnění výpočtu věcně usměrňovaných cen DPI nebo nová pravidla pro stanovení a úhradu záloh. Návrhy v tzv. paragrafovém znění ERÚ předá do konce dubna gestorovi energetického zákona, Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Zdroj zprávy: Energetický regulační úřad
Energetický regulační úřad