Řidičské průkazy B i pro řízení těžších vozidel na alternativní pohon

dodávka pix

Svaz průmyslu a dopravy ČR spolupracuje s Ministerstvem dopravy ČR na úpravě pravidel pro řidičské průkazy skupiny B. Některé alternativní pohony výrazněji zvyšují hmotnost automobilů. Proto Svaz průmyslu za podpory dalších oborových asociací z oblasti dopravy požádal, aby nově umožňovaly řidičské průkazy skupiny B řízení vozidel na alternativní pohon, zejména elektrických dodávek, do 4,25 tun. Nyní mohou řidiči s tímto oprávněním řídit automobily pouze do 3,5 tuny.

Změnu pravidel umožnila už evropská směrnice o řidičských průkazech*. Za určitých podmínek tak mohou nákladní automobily s celkovou hmotností od 3,5 do 4,25 tun, které jsou poháněny alternativními palivy a u kterých hmotnost pohonu výrazně omezuje nosnost vozidla, řídit lidé s řidičským oprávněním skupiny B. Tuto možnost již využívá několik členských států EU, například Rakousko, Německo, Francie, Španělsko či Irsko a řada dalších tuto změnu nyní připravuje.

„Dodávky s alternativním pohonem, a zejména ty elektrické, jsou těžší a při plném nákladu nemohou splnit hmotnostní limit do 3,5 tuny a nelze je tudíž plně využít. Jsme rádi, že se Ministerstvo dopravy ČR k návrhu staví pozitivně a přislíbilo jeho zapracování. Nejen, že takové opatření srovná podmínky s konkurencí ze zemí, které už výjimku přijaly, ale s ohledem na tisíce chybějících řidičů s řidičským oprávněním skupiny C, to usnadní firmám nákup elektroaut a dalších dodávek na alternativní pohony, což bude mít pozitivní efekt i na životní prostředí,” říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podle směrnice je možné výjimku využít pouze tehdy, když se zvýší hmotnost vozidla kvůli těžšímu pohonnému systému, nesmí přitom dojít k navýšení nosnosti. Pokud by ČR pravidla nezměnila, řidiči by na tyto těžší dodávky s alternativním pohonem potřebovali oprávnění pro skupinu C. Podnikům, které plánují nákup nových nízkoemisních dodávek vybavených nejnovějšími bezpečnostními a asistenčními prvky, by se tak investice do obnovy vozového parku prodražila a možná i znemožnila.

Návrh kromě Svazu průmyslu podpořil Svaz dopravy ČR, Sdružení automobilového průmyslu, Svaz dovozců automobilů, Sdružení dopravců ČESMAD BOHEMIA, Česká asociace mezinárodních expresních přepravců a řada členských firem Svazu průmyslu.

Se zavedením výjimky souhlasilo i Policejní prezidium ČR a Ministerstvo dopravy přislíbilo, že takovou změnu zapracuje v rámci novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ještě v tomto roce.

SVAZ PRŮMYSLU PODPORUJE ČISTOU MOBILITU
Změna pravidel řidičského oprávnění sk. B je jedním z opatření, kterými Svaz průmyslu podporuje rozšíření využívání vozidel na alternativní pohony. V minulých letech prosadil například referenční cenu elektřiny, kterou firmy využívají pro vyúčtování cestovních nákladů, pokud zaměstnanci nemají od dobíjení účtenku. Vyjednal také její navýšení pro rok 2022. Vydal také příručku Daňové otázky elektromobility s praktickými tipy pro podniky.

* V roce 2018 byla schválena nová směrnice (EU) 2018/645, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech, která tuto možnost členským státům dává.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu