Řízení výroby efektivně a moderně

Minerva

Řízení výroby patří tradičně k nejobtížnějším činnostem v rámci strojírenských firem. Obzvláště složité je řízení ve firmách, které mají zakázkovou výrobu, resp. malosériovou nebo kusovou výrobu, ale snadné není ani tam, kde firma produkuje několik odlišných výrobků, které procházejí v procesu výroby přes společné technologické uzly.

Standardními problémy jsou kapacitní kolize na exponovaných pracovištích, problémy s poruchami nebo nutnou údržbou strojů, se seřazením operací podle zakázkových priorit, s kvalitou materiálu (reklamace), problémy s načasováním dodávek materiálu, polotovarů a dílů vzhledem k dalším technologickým operacím ve výrobě a v neposlední řadě také s personálními problémy na pracovištích.

Škála problémů je ve výrobních firmách velmi široká a každý konflikt má přímou návaznost na ekonomiku firmy. Větší série umožňují vyšší produktivitu pracoviště, protože se šetří čas na přenastavení stroje a další nutné změny, a to včetně nároků na logistiku, měření a kontrolu jakosti. Na druhou stranu, takové pracoviště blokuje jiné zakázky, které musí počkat na dokončení série. Mimo to, jsou problémem i návaznosti na následné nebo předchozí technologické operace, a to dělá řízení výroby velmi obtížným a náchylným na nemalé časové a tím i ekonomické ztráty.

Optimalizace výrobních procesů ve strojírenské firmě je navíc ztížena externími vlivy, které nikdy nelze zcela vyloučit a jsou mimo kompetenci a možnosti řídících pracovníků. Typickým představitelem takové situace je například zpoždění dodávek komponent, materiálu a vstupních polotovarů nebo náhlé omezení kooperačních dodávek v případě outsourcingu vybraných technologických operací.

Komplex těchto vlivů na výrobní procesy je u každé strojírenské firmy odlišný, ale úroveň jeho zvládnutí vždy vykazuje přímý vliv na finanční stav a dlouhodobou prosperitu firmy. Současně je zde skrytý nezanedbatelný potenciál k výrazným úsporám nákladů.
Ovšem naprosto rozhodující je právě způsob řízení maloseriové, dávkové nebo kusové strojírenské výroby a schopnost pružné optimalizace výrobních plánů podle aktuální situace.

U malých firem snad ještě lze plánování výroby dělat intuitivně nebo s pomocí jednoduchých nástrojů. U větších, resp. středních firem, jejichž výrobní kapacity představují širší portfolio strojů a technologií, je zcela vyloučené, aby řízení výroby úspěšně řešily pomocí jednoduchých nástrojů, které nedokáží adekvátně reagovat na změnu situace a automaticky optimalizovat výrobní plány. Nicméně, již ani to samo o sobě nestačí.

Starší řešení jsou zdrojem ztrát a finančních nákladů
Mnoho českých strojírenských firem samozřejmě má již pokročilejší nástroje na řízení výroby. Na trhu je jich celá řada a některé jsou integrální součástí podnikových systémů. Jiné jsou dokoupeny a následně přizpůsobeny původnímu podnikovému systému. Mnoho firem používá ještě zastaralé formy nástrojů typu MRP (Material Requirements Planning), které pracují hlavně s kusovníkem, zásobami a poměrně jednoduchým plánováním. Tyto systémy se soustředí na stanovení požadavků na materiál a vydání výrobních příkazů. Novější MPR II obsahuje i funkce CRP (Capacity Requirements Planning), tzn. zabývají se i kapacitním plánováním množství práce a strojního času. Některé firmy mají již modernější verze ERP (Enterprise Resources Planning) , které lépe reflektují finanční podstatu obchodního případu a umí pracovat i s personálními náklady apod.

Problémem většiny těchto systémů je, že jsou zastaralé a nevyhovují aktuálním potřebám firem, které se pohybují v nejnáročnějším segmentu průmyslu, kterým strojírenství bezpochyby je. Mnoho těchto systémů bylo vytvářeno jako univerzální nástroj pro různé průmyslové obory a nejsou tedy dostatečně přizpůsobeny pro specifika strojírenství. Vyvíjeli je lidé, kteří nemají osobní zkušenosti ze strojírenských provozů a to pak sebou nese různá omezení a limity v řízení, včetně dopadů na ekonomiku firmy. Následně byly tyto systémy individuálně uzpůsobeny podle zvyklostí pracovníků strojírenské firmy, což nemusí vždy odpovídat nejlepšímu možnému řešení z hlediska nároků na nejvyšší možnou efektivitu.

Vyjimku tvoří ERP systémy vyvinuté od počátku jako oborově zaměřené, v našem případě na strojírenské odvětví. Pokud ovšem firma potřebuje detailněji plánovat, přichází na řadu specializované řešení.

Specializované systémy pomohou s podrobným plánováním výroby
Není tedy divu, že firmy, jejichž management si uvědomil klíčovou roli systému plánování a řízení výroby a jeho vliv na prosperitu firmy, hledá výkonné plánovací nástroje, které umí reagovat na konflikty a kapacitní i technické problémy.

minerva

Ke slovu tak přichází moderní a snadno ovladatelné systémy typu APS (Advanced Planning and Scheduling), což je pokročilý systém plánování výroby, který výborně zvládá optimalizace kolizních situací.

Na českém trhu existuje špičkový produkt tohoto typu, který pochází od firmy Siemens a je masivně používán řadou strojírenských firem nejen u nás, ale i v Německu a v dalších zemích. Jeho výhodou je skutečnou praxí ověřená funkčnost v prostředí různých strojírenských firem. Konečně, Siemens je značka, kterou naši strojaři dobře znají.

Zvyšte svou konkurenceschopnost s chytrým plánováním výroby
Systém se jmenuje APS Simatic IT Preactor a jedná se o ideální nástroj pro řízení strojírenské výroby. Pro ČR a SR jsou zkušenými distributory firmy Minerva České republika, a.s. a Minerva Slovensko, a.s., které s jeho zaváděním mají dlouholeté zkušenosti a mnoho pozitivních referencí. Hlavní výhodou Preactoru je jeho vysoký výkon při optimalizacích výrobních plánů, ale je připraven i na výzvy Průmyslu 4.0 a může být nasazen na různé typy strojírenských výrob. Pružná přizpůsobení na specifika konkrétních firem jsou samozřejmostí, ale nedovolí narušení požadavku maximální efektivity plánování výroby. Zvýšení konkurenceschopnosti, které je důsledkem minimalizace neproduktivních časů ve výrobě a lepšího využití pracovišť, umožňuje snížit stres a zvýšit koncentraci řídících pracovníků na kvalitu a další aspekty úspěšného fungování strojírenských firem.

minerva

Podrobnosti o možnostech chytrého plánování výroby pomocí APS Simatic IT Preactor naleznete zde.

Další články na podobné téma:
Efektivní plánování strojírenské výroby
Snižování nákladů a zvyšování produktivity pomocí zdokonaleného plánování
Zítra 2. dubna se koná webinář o plánování výroby
Řídící systémy pro strojírenské firmy od Minerva ČR