Robot provádějící testy na koronavirus coby neúnavný pracovník v boji proti viru

Pipetování stěrů z krku potenciálních pacientů s onemocněním koronavirem – to je práce pro robota. Přesněji řečeno pro model LBR iiwa od firmy KUKA, který podporuje pracovníky laboratoře nemocnice Na Bulovce v Praze. Bez roušky, ale neúnavný.

Pracovníky je robot žertovně nazýván „pipeťák“ . Tato přezdívka robotu lehké konstrukce LBR iiwa v pražské nemocnici Na Bulovce poměrně plasticky popisuje, co je úlohou testovacího robotu v laboratoři kliniky, který je v provozu od poloviny března: S pomocí pipety a průmyslové váhy robot přidává do stěrů z nosu a hrdla pacientů speciální roztok, aby se zjistila přítomnost genomu koronaviru. Je-li test pozitivní, je pacient nakažen koronavirem. Laboratoří probíhá denně asi 300 až 400 vzorků, v absolutní špičce po vypuknutí pandemie analyzoval laboratorní personál až 670 vzorků denně.

kuka LBR iiwa

Vzorky, které jsou pacientům odebrány z úst, nosu nebo hrdla, jsou laboratoří nemocnice Na Bulovce analyzovány, aby se zjistilo, zda je přítomen genom koronaviru.
Pracovníci laboratoře pouze osazují tablet jednotlivými vzorky, pipetování přebírá robot LBR iiwa od firmy KUKA na testování přítomnosti koronaviru.

 LBR iiwa kuka

Robot od firmy KUKA v boji proti koronaviru pracuje pečlivěji, než by toho byl člověk kdy schopen
Použití testovacího robotu mělo za následek výrazné usnadnění průběhu testování: Laboratorní robot KUKA „Pipeťák“ používá pipetu k přidání chemické látky do jednotlivých vzorků a pomocí integrované průmyslové váhy hned poté kontroluje, zda bylo přidáno správné množství tekutiny. „Pipetování vyžaduje velkou pečlivost“, říká Lenka Richterová z nemocničního oddělení klinické mikrobiologie. „Pipetování robotem podstatně snižuje riziko výskytu chyby. Testovací robot provádí proces plynulým způsobem a usnadňuje práci laboratorního technika, který se tak může soustředit na jiné kroky v rámci procesu.“

Rameno robotu v neúnavném testování onemocnění koronavirem
Robot KUKA dokáže v rámci boje proti koronaviru pipetovat až 700 vzorků denně, neúnavně a zcela bez roušky. Pro nemocnici je pipeťák přínosem hned ze dvou důvodů: Institut informatiky, robotiky a kybernetiky“ (CIIRC) Českého vysokého učení technického (ČVUT) poskytuje robota zcela zdarma. Vědci a studenti vysoké školy vytvořili koncepci tohoto strojového pomocníka pod vedením profesora Václava Hlaváče během pouhých 14 dní od prvního projektového setkání až do prvního použití v laboratoři, vybavili ho pipetou a počítačem řízenou váhou a naprogramovali na pipetování vzorků. Od začátku dubna je laboratorní robot od firmy KUKA v neúnavném boji proti koronaviru.

kuka LBR iiwa
Vzorek po vzorku robot na testování koronaviru pipetuje chemickou látkou, aby zjistil přítomnost koronaviru.

Testovací robot přispěl k výraznému snížení rizika výskytu chyb u ručního pipetování vzorků. Lenka Richterová, oddělení klinické mikrobiologie v pražské nemocnici Na Bulovce

Zdroj zprávy: KUKA