Roboti KUKA v boji proti elektronickému odpadu

Kuka Votechnik

Pro udržitelné oběhové hospodářství hraje recyklace elektronického spotřebního zboží zásadní roli. Recyklace elektronického odpadu však může být škodlivá pro lidské zdraví – což je optimální oblast použití pro robotiku a automatizaci. Irská technologická společnost Votechnik vyvinula systém s robotem KUKA, který tyto výzvy zvládá.

Plyny, jako je rtuť nebo části s ostrými hranami, činí pro lidi nebezpečné rozebírat obrazovky a monitory s technologií LCD. Irská technologická společnost Votechnik k tomu vyvinula automatizovanou aplikaci , jejíž jádrem je průmyslový robot KUKA KR QUANTEC . Odsáváním nebezpečných plynů a odstraňováním prvků s ostrými hranami, jako jsou zářivky a obrazovky , buňka eliminuje nebezpečí pro lidi a vypořádává se s rostoucími horami elektronického odpadu .

Votechnik handling

200 milionů LCD televizorů a možné důsledky
Dopad LCD televizorů na životní prostředí je obrovský. Ročně se jich po celém světě prodá kolem 200 milionů . Vznikají tak odpadní toky, které je třeba efektivně, hospodárně a bezpečně likvidovat. Odborníci se domnívají, že „skrytý“ skleníkový plyn fluorid dusitý, který se používá k výrobě plochých televizorů, by mohl urychlit globální oteplování více než uhelné elektrárny. Poptávka spotřebitelů po takových zařízeních však ukazuje, že stále více z nich vstupuje do toku odpadu.

“Celý svět směřuje k oběhovému hospodářství a Evropa je v čele s iniciativami, jako je Zelená dohoda a Akční plán pro oběhové hospodářství. Takové iniciativy jsou naléhavě potřeba k recyklaci materiálů z produktů, které v současnosti používáme.” Lisa O’Donoghue, zakladatelka a generální ředitelka Votechnik

Votechnik handling

Pomocí aplikace ALR-4000 od Votechnik s průmyslovým robotem KUKA KR QUANTEC lze tento elektronický odpad automaticky zpracovat a bezpečně zlikvidovat . V minulosti bylo mnoho z těchto produktů likvidováno na skládkách, což umožnilo vyluhování toxické rtuti do půdy a vody. Automatizace procesů s roboty také eliminuje kontakt člověka se škodlivými plyny a tekutými krystaly a riziko zranění, například rozbitím skla, ke kterému dochází při vytahování zářivek a televizních obrazovek.

Votech handling
Uvolněte to, co je cenné, uzamkněte to, co je nebezpečné.
ALR-4000 zvyšuje propustnost ve srovnání s manuální metodou z pěti zařízení na 60 za hodinu . Kromě toho může stroj pracovat nepřetržitě.

„Technologie, jako je ta naše, vnímáme jako změny ve hře pro vysoce výkonné zpracování, které osvobozuje cenné materiály z odpadních produktů, ale také odstraňuje znečišťující látky a zachycuje nebezpečné materiály v procesu ,“ říká generální ředitelka Votechnik Lisa O’donoghue.

Elektronický odpad v automatizovaném závodě
Protože proces čištění probíhá uvnitř uzavřeného ALR-4000, vestavěný uhlíkový filtrační systém zajišťuje, že škodlivé plyny jsou zachyceny a neuvolňovány do atmosféry. Po deseti letech vývoje by ALR-4000 jako řešení pro automatizovanou recyklaci mohlo být odpovědí na mnoho výzev , které s sebou přináší průmysl spotřebního zboží elektroniky.

Kompletní případovou studii naleznete zde.

Zdroj zprávy: KUKA