Roboti pro malé a střední podniky: Automatizace v boji proti nedostatku kvalifikovaných pracovníků

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků, obtížné dodací podmínky a vysoké náklady na energie: Německé malé a střední podniky se potýkají s velkými problémy. Podle celosvětového průzkumu společnosti Manpower Group 75 % všech podnikatelů uvedlo, že mají potíže s obsazením pracovních míst. Nápravu má přinést využití průmyslových robotů.

kuka robot

 

“Je stále obtížnější najít zaměstnance, zejména pro fyzicky náročné a zároveň monotónní úkoly. Fluktuace kvalifikovaných pracovníků je zejména u těchto typů úloh vysoká,” říká Gerhard Müller, který je v rámci divize robotiky společnosti KUKA zodpovědný za regiony Německo, Rakousko a Švýcarsko.

Augsburský profesionál v oblasti automatizace se proto stále více zaměřuje na malé a střední podniky s produkty a řešeními šitými na míru, ale pozoruje dlouhé období zdrženlivosti.

kuka robot

“Mnoho podnikatelů se zatím používání robotů vyhýbá. Automatizace je příliš složitá, příliš drahá a v týmu panuje příliš velká skepse,” pokračuje Müller.

Tento obraz se však v současné době mění. Stále více malých firem si uvědomuje příležitosti, které se skrývají v automatizaci úkolů. Například zinkovna s 65 zaměstnanci ze Schwarzwaldu dokázala nákupem kompaktní robotické svařovací buňky snížit výhrady ve vlastních řadách, ušetřit dlouhé dopravní vzdálenosti a dokonce získat nové zákazníky.

kuka svařování

Boj proti nedostatku kvalifikovaných pracovníků a získávání talentů
Roboty se již dnes používají pro paletizaci, nakládací a vykládací stroje, kontrolu kvality nebo svařování – a to i a stále častěji mimo již vysoce automatizovaný automobilový průmysl.

“V době nedostatku kvalifikovaných pracovníků už téměř nepřipadá v úvahu obava zaměstnanců, že je ve výrobě nahradí robot, která dříve tolik převládala. Od zákazníků také dostáváme zpětnou vazbu, že mnozí z nich rádi předají úkoly, které namáhají jejich záda, zápěstí nebo nervy,” uvádí Müller. “Takový robot se pak rychle ujme a může velmi dobře doplnit zavedené týmy. Mnozí uživatelé dokonce dávají našim robotům jména,” říká Müller.

Mnoho zákazníků by také společnosti KUKA jako zpětnou vazbu uvedlo, že po automatizaci mohli svým zaměstnancům zadávat zajímavější úkoly. To má také další efekt: Podnik, který používá roboty, je atraktivnější pro nové uchazeče. V neposlední řadě vedení společnosti ukazuje, že se orientuje na budoucnost a investuje do nových technologií, a tím i do inovací.

kuka robot

Takto rychle se vyplatí používat robota: příklad výpočtu
Typické řešení, při kterém svařování provádí robot KUKA, stojí přibližně 110 000 eur. V ceně je zahrnuto: přípravek pro svařování na míru projektu, svařovací technologie od prémiového výrobce, naprogramování robota a také uvedení do provozu na místě u koncového zákazníka a zaškolení jeho zaměstnanců. Náklady na zaměstnance, který by se jinak tohoto úkolu ujal, činí přibližně 40 000 eur ročně. Vzhledem k tomu, že automatizace probíhá ve dvou směnách, je třeba počítat s personálními náklady ve výši 80 000 eur. Kalkulačky ROI (návratnost investice) běžně používané v oboru pak ukazují výsledek: po zhruba 17 měsících se investice do robotického řešení vrátila.

Zdroj zprávy: KUKA