Robotika v malých a středních podnicích a v logistice

ABB robot

Průzkum, který na objednávku společnosti ABB provedl institut pro průzkum veřejného mínění Civey a který se týkal stavu automatizace v německých malých a středních podnicích a v logistickém průmyslu, ukázal: Přestože řada společností přikládá robotice velký význam, aby obstála v dnešním i budoucím globálním konkurenčním prostředí, podle hodnocení dotazovaných společností bude tempo pokroku v nadcházejících letech různé. Téměř 74 % dotázaných německých občanů považuje využití robotiky a automatizace za důležité pro Německo jako místo pro podnikání.

ABB robot

Foto: ABB

„Malé a střední podniky i odvětví logistiky si stále častěji musí klást otázku: Jak navrhnout procesy tak, aby byly efektivní a flexibilní a zároveň bylo možné zvládnout stále rostoucí objem výzev – od individualizace potřeb zákazníků přes nedostatek kvalifikovaných pracovníků a digitalizaci až po rostoucí nejistotu způsobenou nepředvídatelnými událostmi, jako je pandemie Corona. Protože se to týká všech stejně,” zdůrazňuje Jörg Rommelfanger, vedoucí divize robotiky ABB v Německu. “Robotika přináší rozhodující výhody, protože ještě nikdy nebyla tak všestranná jako dnes. S nejnovějšími generacemi kolaborativních robotů, které se flexibilně používají, snadno programují a intuitivně ovládají, se mohou i ti, kteří s robotikou začínají, vydat na cestu automatizace během chvilky.

Robotika na vzestupu: MSP zaznamenávají zvýšený růst v logistice a zdravotnictví
Podle dotázaných osob s rozhodovací pravomocí v malých a středních podnicích (SME) poroste robotizace a automatizace zvláště silně v sektoru logistiky (62,5 procenta). Velký potenciál vidí také ve farmaceutickém průmyslu (29,9 procenta), zdravotnictví (23,3 procenta) a potravinářském průmyslu (29,8 procenta). Na druhé straně existují výhrady – například nákladové aspekty (45,5 procenta), vysoká míra skepse mezi zaměstnanci (20,3 procenta) a nedostatek konceptů automatizace (20,2 procenta). Faktem ale je, že mnohá robotická řešení se v krátké době vyplatí. Roboti navíc zbavují personál monotónních a namáhavých činností. ABB nabízí komplexní rady a další informace, jako jsou průvodce a průvodce na speciální webové stránce pro malé a střední podniky.

Z dotázaných malých a středních podniků, které již zvažují automatizaci podporovanou robotem, si 38,5 procenta cení jednoduchého a snadného programování. Vysoká úroveň zabezpečení je důležitá pro třetinu dotázaných.

„Tady naši coboti YuMi®, ​​​​GoFa TM a SWIFTI TM plně demonstrují své výhody. Jsou připraveny k použití během několika minut a mají speciální bezpečnostní prvky, které jim umožňují spolupracovat s lidmi,“ pokračuje Jörg Rommelfanger.

Bojujte proti nedostatku kvalifikovaných pracovníků a překážkám v toku zboží pomocí robotiky
Druhá část průzkumu zadaná společností ABB se zabývala otázkou, jak společnosti nastavují svou intralogistiku, aby zvládly pokračující boom e-commerce. Protože: Téměř 80 procent dotázaných Němců si je jisto, že online obchod bude i po pandemii nadále silně růst. V důsledku toho zkoumané společnosti z online a maloobchodu, farmaceutického průmyslu, logistiky a lodní dopravy spatřují největší výzvy pro intralogistiku v nedostatku pracovníků (30,2 procenta), překážkách v toku zboží (30 procent) a omezených skladovacích kapacitách (17,7 procenta).

Podle jejich názoru spočívá největší potenciál automatizačních řešení v odlehčení personálu (38,1 %). Roboti zbavují zaměstnance monotónních a neergonomických úkolů. Za nejperspektivnější roboticky asistované aplikace považují činnosti, jako je etiketování (32,8 %), balení (29 %), paletizace (25,9 %) a vychystávání objednávek (25,6 %). Dotazované společnosti dále očekávají, že pomocí robotiky budou schopny kompenzovat nedostatek pracovních sil (23,1 %) a dosáhnout vyšší produktivity a výkonnosti (27,3 %).

Ať už se jedná o klasické průmyslové roboty, které zvedají těžké balíky, nebo kolaborativní roboty, které lepí etikety, mnoho robotů ABB je vhodných pro pomoc v logistice. Kromě toho ABB nabízí plně autonomní mobilní roboty (AMR), které rovněž přispívají k výraznému zvýšení flexibility v logistice. Díky nedávné akvizici společnosti ASTI Mobile Robotics Group, předního světového výrobce AMR, může ABB nabídnout kompletní portfolio řešení pro flexibilní automatizaci nové generace.

*) ABB Robotics Germany – průzkum v oblasti malých a středních podniků a logistiky, zadaný společností ABB, provedl Civey v říjnu 2021 v závislosti na otázce
– mezi německými občany ve věku 18 let a více (velikost vzorku 2 500)
– mezi osobami s rozhodovací pravomocí v malých a středních společnosti (MSP, velikost vzorku 1 000 )
– mezi osobami s rozhodovací pravomocí v malých a středních podnicích, které si dokážou představit využití robotiky (velikost vzorku 250)
– mezi osobami s rozhodovací pravomocí v oblasti online obchodu, maloobchodu, potravin a nápojů, léčiv, logistiky, pošty a balíků ( velikost vzorku 250)

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male