Robotizace usnadnila práci. Lidé už nemusí ručně manipulovat s 30 kilogramů těžkými spojkami

Modernizovaný pilovrtací stroj na výrobu spojek a automatická pila na řezání oblinové oceli. To jsou dvě nejnovější robotická pracoviště, která usnadňují práci zaměstnancům provozu Drobné kolejivo v Třineckých železárnách.

Provoz je jediným výrobcem příslušenství železničního svršku v České republice. Do jejich výrobního sortimentu patří železniční podkladnice, svěrky, spojky a kluzné profily, které vznikají z válcovaných profilových pásnic a tyčí.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

„Postupná robotizace tohoto provozu zefektivnila výrobu, což je důležité pro zachování konkurenceschopnosti na evropských trzích, a v neposlední řadě usnadňuje práci našim lidem,“ upřesňuje výrobní ředitel hutě Česlav Marek.

Pilovrtací stroj na výrobu spojek je vybaven zařízením, které odděluje a vynáší jednotlivé tyče do vstupního dopravníku. Jeho součástí je i mechanismus na měření křivosti tyčí. Na výstupní části pak robot automaticky spojky po řezání a vrtání odjehlí, tedy odstraní ostré zbytky materiálu na hraně opracovaného výrobku. Díky tomu pracovníci provozu manipulují se spojkami, které váží až 30 kg pouze prostřednictvím robota. Dřív se tyto činnosti prováděly ručně.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Nově pracují na provoze i na automatické pile, která svým výkonem po doladění nahradí minimálně dvě pásové pily.

V posledních letech patří provoz Drobného kolejiva k nejrychleji se rozvíjejícím, co se zavádění robotizace týče. V roce 2019 zde modernizovali i pracoviště pro výrobu svěrek. Nový robot s nosností 30 kg a dosahem 1,5 m nahradil ruční manipulaci s několika tisíci svěrkami za směnu.

Rozvoj tím ale nekončí. „Za frézovací linkou plánujeme instalovat automatické odjehlování frézované drážky v žebru podkladnice. Čtyři roboti mají nahradit brusiče s ručními bruskami. Připravujeme také další obráběcí centrum, které nahradí dvě frézovací linky,“ uzavírá výrobní ředitel.

V těchto dnech Třinecké železárny zároveň testují automatické zařízení na odhrotování kolejnic. Nyní je ve zkušebním provozu. Po doladění a zavedení do plného výkonu by mělo nahradit práci jednoho člověka na směně.

Zdroj zprávy: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Třinecké železárny