Rozhovor s Aloisem Kauerem, novým vedoucím ŠKODA Akademie a patronem žákovského vozu roku 2020

Škoda logo

Mladá Boleslav, 9. března 2020 – ŠKODA Akademie má nového vedoucího: Alois Kauer je od února 2020 v čele firemního učiliště a přebírá zároveň patronát nad praktickým projektem žákovského vozu. „Žákovský vůz každý rok dokládá vysoký standard našeho vzdělávání a je pevnou součástí našeho vzdělávacího programu,“ zdůrazňuje Kauer.

Alois Kauer

Pane Kauere, jakou roli hraje projekt žákovského vozu pro ŠKODA AUTO?
Kauer: Žákovský vůz představuje v automobilové výrobě v České republice unikátní projekt. Ten každý rok znovu potvrzuje vysokou úroveň našeho vzdělávání a je pevnou součástí našeho programu. Od roku 2013 naši studenti navrhují a vyrábějí koncepční vůz vycházející ze sériového modelu značky ŠKODA. Letos se těšíme na zatím sedmý žákovský vůz. V červnu tento působivý unikát představíme novinářům z celého světa. Projekt je jedinečnou šancí pro začínající designery, mechaniky a techniky. Mohou si navrhnout své vlastní auto snů a následně si ho i sami vyrobit. To přináší hodně zábavy, studenti navíc mohou v různých oblastech podniku nahlédnout do řemesla profesionálům a spolupracovat s nimi. To je pro studenty velmi zajímavé a výsledky jsou každý rok mimořádné.

Co je cílem tohoto projektu?
Kauer: Studenti pracují na projektu během celého školního roku. Většina z nich je tu ve třetím ročníku. Během vývoje žákovského vozu si mohou získané schopnosti studenti upevnit a dále prohloubit. Zároveň se musí v týmu mezi sebou dohodnout, aby na konci ve stanoveném čase dosáhli co nejlepšího výsledku. Mladí lidé jsou vysoce motivovaní a velmi kreativní. Jejich nápady a zpětná vazba jsou pro společnost ŠKODA AUTO mimořádně cenné. Navíc projekt samozřejmě zlepšuje i praktické dovednosti studentů a školí je týmové práci. Takto získává ŠKODA AUTO po ukončení odborného vzdělání výborně vyškolené odborníky.

Jste poradcem a trenérem pro management. Jaký vliv to má na Vaši novou úlohu coby vedoucího ŠKODA Akademie?
Kauer: Řídící kompetence jsou ve ŠKODA AUTO vynikající. Akademie podporuje a doprovází další rozvoj našich vedoucích ve všech směrech. Nesou velkou odpovědnost za společnost a za naše zaměstnance. Vedoucí musí zaměstnance získat, ujmout se jich a zároveň mít na zřeteli cíle. Díky zásadním změnám v automobilovém průmyslu enormně vzrostly požadavky na řízení, a proto je nutné kráčet novými cestami.

Jak probíhaly první dny ve Vaší nové pozici?
Kauer: Dostal jsem možnost se ještě před nástupem rychle a intenzivně zapracovat do řízení ŠKODA Akademie a do důležitých záležitostí této instituce. Nástup se povedl a já se již těším na vytváření nových kontaktů a vedení mnoha dalších rozhovorů.

Na jaké úkoly se těšíte nejvíce?
Kauer: Jsem týmovým hráčem. Proto se obzvlášť těším na dobrou spolupráci s kolegy z různých oblastí. Neustále jsem fascinovaný tím, jakých inovací a nadšení je možné dosáhnout díky otevřené a dobré spolupráci. Pro mě je vzdělávání srdeční záležitostí. Budoucí výzvy zvládneme jen společně, silná firma potřebuje silné zaměstnance. Proto musíme své zaměstnance připravovat nejen na současné požadavky, ale i na ty budoucí.

V čem spatřujete největší výzvu při vzdělávání?
Kauer: Profesním vzděláváním plní společnost ŠKODA AUTO podstatnou povinnost vzdělávat, která je zároveň základem naší práce s mladou generací. Zvláštní výzva spočívá v tom, vytvořit učební obory v souladu s potřebami podniku a předávat teorii a praxi na nejvyšší úrovni. Chceme u mladých lidí vyvolat nadšení pro profesní vzdělávání, rozvíjet odborné kompetence v nových technologiích a u našich studentů posilovat sebevědomí i odpovědnost za sebe sama. Náš další rozvoj vzdělávání vychází z komplexní a trvalé zpětné vazby od studentů, rodičů a odborných oblastí. Naplňuje nás pýchou, když se naši studenti v práci osvědčí a udělají ve ŠKODA AUTO kariéru. Jen tak zůstaneme průkopníky profesního vzdělávání.

Společnost ŠKODA AUTO provozuje vlastní akademii pro budoucí zaměstnance. Proč?
Kauer: Výborně vzdělaní odborníci jsou velkým bohatstvím a dnešní studenti jsou zítřejšími odborníky. Z tohoto důvodu ŠKODA AUTO masivně investuje do kvality vzdělávání ve ŠKODA Akademii, která existuje od roku 2013. Tato vzdělávací instituce poskytuje na jedné straně programy dalšího vzdělávání pro zaměstnance, na druhé straně vzděláváme mladou generaci a důsledně podporujeme mladé talenty.

Je to pro ŠKODA AUTO nový začátek?
Kauer: ŠKODA AUTO provozuje vlastní učiliště již od roku 1927. Od té doby tam ukončilo své vzdělání přibližně 23 000 mladých lidí. Dobré možnosti odborného a dalšího vzdělávání jsou tedy již dlouho pevnou součástí naší personální strategie. Z tohoto důvodu investovala ŠKODA AUTO mezi roky 2013 a 2019 zhruba 320 milionů korun, aby rozšířila stávající programy dalšího vzdělávání a modernizovala stávající vzdělávací zařízení.

Na které dovednosti se zaměřuje profesní vzdělávání?
Kauer: ŠKODA AUTO klade velký důraz na špičkové odborné znalosti v kombinaci s vysokými sociálními dovednostmi, například v oblasti týmové práce. Tím studenty co možná nejlépe připravujeme na jejich pozdější profesní život a úspěšnou kariéru.

Jak vzděláváte dobré budoucí odborníky?
Kauer: Naše vzdělávací instituce disponuje vysoce moderním vybavením a naši učitelé vyučují podle nejnovějších standardů a nejmodernějšími metodami. V elektronických i mechanických oborech se zaměřujeme na perspektivní technologie. Navíc klademe velký důraz na silný vztah k praxi. Proto tráví studenti část svého výcviku přímo na svých budoucích pracovištích ve ŠKODA AUTO. Zažijí tak v opravdové praxi výrobu vozů ve všech jejích aspektech a na svůj profesní život a dlouhodobý pracovní poměr jsou výtečně připraveni. To je pro nás důležité, neboť nabízíme každému absolventovi ŠKODA Akademie pracovní místo. S naší nabídkou školení jsme velmi úspěšní a jsme průkopníky při vzdělávání odborníků.

› Alois Kauer řídí od února útvar ŠKODA Akademie v Mladé Boleslavi
› Odborné a další vzdělávání jsou ve společnosti ŠKODA AUTO ústřední součástí personální strategie
› Od roku 2013 navrhují studenti v rámci ročního praktického projektu koncepční vůz vycházející ze sériového modelu
› Projekt nejlépe připravuje studenty na požadavky každodenní práce ve ŠKODA AUTO

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO